Συχνότητα κλινική εικόνα και συνέπειες λοίμωξης από τον ιό της γρίπης σε παιδιά που εξετάζονται στα παιδιατρικά ιατρεία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308293 69 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Λογοθέτη Ιωάννα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Α. Κωνσταντόπουλος, Δ. Καφετζής, Μ. Τσολιά (επιβλέπουσα)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συχνότητα κλινική εικόνα και συνέπειες λοίμωξης από τον ιό της γρίπης σε παιδιά που εξετάζονται στα παιδιατρικά ιατρεία.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Impact of influenza infection in healthy children examined as outpatiens and their families.
Περίληψη:
Εισαγωγή:Η λήψη της απόφασης για εμβολιασμό των υγιών παιδιών κατά της γρίπης
προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισμό της νοσηρότητας την οποία προκαλεί η νόσος.
Η προοπτική αυτή μελέτη έχει στόχο την εκτίμηση των συνεπειών της εργαστηριακά
επιβεβαιωνένης γρίπης και των επιπλοκών της σε υγιή παιδιά στην κοινότητα.
Υλικό: Μελετήθηκαν 1462 παιδιά που εξετάστηκαν στα ΕΙ του νοσοκομείου Παίδων Π.
και Αγλαΐας Κυριακού.
Αποτελέσματα:Η επιδημική έξαρση της γρίπης διήρκησε 13-14 εβδομάδες κάθε χρόνο.
Λοίμωξη από τον ιό της γρίπης διαπιστώθηκε στο 573/1462 (39%) των εξετασθέντων
που αντιστοιχεί στο 13,5% του συνόλου των παιδιών που επισκέφτηκαν τα ΕΙ του
νοσοκομείου.Η οξεία μέση ωτίτιδα ήταν η πιο συχνή επιπλοκή (18%).Στις
οικογένειες των παιδιών με γρίπη καταγράφηκε μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και
δεύτερου περιστατικού αναπνευστικής λοίμωξης, επισκέψεων σε ιατρό και χρήση
αντιβιοτικών.
Συμπέρασμα:Η γρίπη προκαλεί σημαντική νοσηρότητα στα παιδιά στην κοινότητα και
οι συνέπειες της θα μπορούσαν να περιοριστούν με τον εμβολιασμό των παιδιών.
Λέξεις-κλειδιά:
Γρίπη, Παιδιά, Εξωτερικοί ασθενείς, Κοινότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
98