Χαρτογράφηση και καθορισμός των Β-λεμφοκυτταρικών επιτόπων εντός πρωτεϊνών της επιφάνειας του Streptococcus pneumoniae με σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων για τη μελέτη της ανοσολογικής απόκρισης στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308403 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Λαγκούση Θεανώ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαρία Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση και καθορισμός των Β-λεμφοκυτταρικών επιτόπων εντός πρωτεϊνών της επιφάνειας του Streptococcus pneumoniae με σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων για τη μελέτη της ανοσολογικής απόκρισης στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο σε παιδιατρικούς ασθενείς.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή είχε σκοπό την ανίχνευση των ανοσοκυρίαρχων Β-
λεμφοκυτταρικών επιτόπων εντός πρωτεϊνών της επιφάνειας του πνευμονιοκόκκου που
συμμετέχουν στη λοιμογόνο δύναμη του βακτηρίου; η προσέγγιση αυτή είναι
ιδιαίτερα σημαντική για το σχεδιασμό νέων εμβολίων.
Για το σκοπό αυτό, εξετάσαμε ορούς παιδιών με διεισδυτική
πνευμονιοκοκκική νόσο αναφορικά με την αντιγονικότητά τους έναντι 141 20-μερών
συνθετικών πεπτιδίων που κάλυπταν ολόκληρη την αλληλουχία των αντιγονικών
τμημάτων εντός των πρωτεϊνών CbpD, PhtD, PhtE, PspA, PfbB και ZmpB που είχαν
προσδιοριστεί από προηγούμενη μελέτη.
Ανιχνεύτηκαν 10 ανοσοκυρίαρχοι Β-λεμφοκυτταρικοί επίτοποι με αμινοξική
αλληλουχία (αα): CbpD-pep4 (aa 291-310), PhtD-pep11 (αα 88-107), PhtD-pep17 (αα
172-191), PhtD-pep19 (αα 200-219), PhtE-pep32 (αα 300-319), PhtE-pep40 (αα
79-98), PfbB-pep76 (αα 180-199), PfbB-pep79 (αα 222-241), PfbB-pep90 (αα
484-503 ) και ZmpB-pep125 (αα 431-450). Όλοι οι επίτοποι ήταν κοινοί στην
πλειοψηφία των πνευμονιοκοκκικών οροτύπων, ενώ τέσσερις από αυτούς, PhtD-pep17,
PhtD-pep19, PhtE-pep32 και PhtE-pep40, εντοπίστηκαν εντός της λειτουργικής
περιοχής σύνδεσης του Zn2+ των αντίστοιχων πατρικών πρωτεϊνών. Οι επίτοποι
CbpD-pep4, PhtD-pep19 και PhtE-pep40 αναγνωρίστηκαν από την πλειοψηφία των
ασθενών με διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο με ποσοστά 96,4%, 92.9% και 71.4%
αντίστοιχα, ενώ οι οροί των μαρτύρων παρουσίασαν μικρού βαθμού αντιδραστικότητα
με όλα τα πεπτίδια (<10,7%). Για τα πεπτίδια αυτά η ειδικότητα για τη
διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη ήταν 93.3%, 95% και 96.7%, ενώ η
ευαισθησία ήταν 96.4%, 92.9% και 71.4% και η θετική προγνωστική αξία 14.5, 18.6
και 21.4 αντίστοιχα. Επιπλέον, κεκαθαρμένα αντισώματα έναντι των CbpD-pep4,
PhtD-pep19 και PhtE-pep40 συνδέθηκαν στην επιφάνεια ζώντων πνευμονιοκόκκων
διαφορετικών οροτύπων όπως αποδείχτηκε με πειράματα κυτταρομετρίας ροής και
μικροσκοπίας ανοσοφθορισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευμονιόκοκκος, Εμβόλια, Β-λεμφοκυτταρικοί πρωτεϊνικοί επίτοποι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
238
Αριθμός σελίδων:
150

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.