Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού για την εκτίμηση της επιβίωσης των ωοθυλακίων πριν και μετά την κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308418 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-07
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σοφούδης Χρυσόστομος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθ.Ο.Γρηγορίου,Καθ. Δ. Μπότσης, Αν.Καθ. Ν. Βλάχος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού για την εκτίμηση της επιβίωσης των ωοθυλακίων πριν και μετά την κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η ετήσια επίπτωση του καρκίνου υπολογίζεται σε πάνω από 11.000 ασθενείς στο
Ηνωμένο Βασίλειο στην ηλικιακή ομάδα 15-40 ετών, η οποία αντιστοιχεί στο 4%
των καρκινοπαθών ασθενών. Η διάγνωση του καρκίνου έχει καταστροφικές συνέπειες
για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αν και η
θεραπεία του καρκίνου είναι υψίστης σημασίας, θα πρέπει να εξετάζεται επίσης η
επίδραση της νόσου επί της γονιμότητας τη στιγμή της διάγνωσης και των βλαβών,
οι οποίες προκαλούνται εκ της χειρουργικής θεραπείας, χημειοθεραπείας ή
ακτινοθεραπείας. (Royal College of Obstetricians and Gynecologists, 2007)
Ο γυναικολογικός καρκίνος, η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αυτού καθώς και η
διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες που έχουν νοσήσει αποτελούν το gold
standard των ιατρών γυναικολόγων. Η υπογονιμότητα, είτε παροδική είτε μόνιμη,
καθώς και η πρόωρη εμμηνόπαυση αποτελούν συχνές επιπλοκές των θεραπευτικών
προσεγγίσεων του καρκίνου. Η αναμενόμενη αύξηση της επίπτωσης των
γυναικολογικών καρκίνων σε όλο και νεότερες ασθενείς έχει οδηγήσει την ιατρική
κοινότητα στην προσπάθεια επίτευξης διατήρησης της γονιμότητας της γυναίκας
τόσο μέσω χειρουργικής πρακτικής όσο και μέσω κρυοβιολογίας, του
επιστημονικού αυτού κλάδου, ο οποίος μελετά την επίδραση των χαμηλών
θερμοκρασιών σε ζώντες οργανισμούς. Δηλαδή η κρυοβιολογία σε ότι αφορά την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επιτρέπει τη διαδικασία κρυοσυντήρησης γαμετών,
εμβρύων, ωαρίων και ωοθηκικού ιστού.
Λέξεις-κλειδιά:
Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού, Επαναμεταμόσχευση, Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία, Ορμονοθεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
208

document.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.