Ανάπτυξη και μελέτη νανοσύνθετων κλωστοϋφαντουργικών πολυμερικών υλικών, με χρήση συμβατικών και τροποποιημένων νανοπληρωτικών προσθέτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308662 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-24
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαρίνος Πιτσικάλης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ερμόλαος Ιατρού Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νικόλαος Κανελλόπουλος Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και μελέτη νανοσύνθετων κλωστοϋφαντουργικών πολυμερικών υλικών, με χρήση συμβατικών και τροποποιημένων νανοπληρωτικών προσθέτων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Development and characterization of novel modified textiles using polymers nanocomposites based on conventional and multifunctional nanofillers
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής υπήρξε η χρήση και μελέτη νανοπληρωτικών
υλικών σε φινιρίσματα κλωστοϋφαντουργικών υλικών, με σκοπό τη βελτίωση των
ιδιοτήτων τους και κυρίως της βακτηριακής τους προστασίας.Για το σκοπό αυτό
προστέθηκαν σε μάλλινο ύφασμα και μάλλινο ύφασμα με επικάλυψη υμενίου αλγινικού
νατρίου, ουσίες γνωστές για τις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες, όπως ιόντα και
νανοσωματίδια χαλκού, καθώς και καινοτόμες ουσίες, όπως τροποποιημένα
δενδριτικά πολυμερή και νανοσύνθετα υβριδικά υλικά με βάση τον άνθρακα.
Τα φινιρισμένα υφάσματα χαρακτηρίσθηκαν ως προς τις
κλωστοϋφαντουργικές και αντιβακτηριακές τους ιδιότητες. Για τον προσδιορισμό
των αντιβακτηριακών ιδιοτήτων τους, χρησιμοποιήθηκαν δύο πρότυπες μέθοδοι.
Παράλληλα αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε καινοτόμος μέθοδος ποσοτικού
προσδιορισμού της βακτηριακής προστασίας που προσφέρει οποιαδήποτε ουσία
(οργανική, ανόργανη, φυσική ή συνθετική), που εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε υλικό
ή υπόστρωμα προκειμένου να του προσδώσει βακτηριακή προστασία, χρησιμοποιώντας
το φθορισμό της χλωροφύλλης α των κυανοβακτηρίων. Επιτεύχθηκαν, έτσι,
φινιρίσματα μάλλινου υφάσματος που προσφέρουν από καλή (80 % αναστολή της
ανάπτυξης των βακτηριών) έως πλήρη βακτηριακή προστασία (100 % αναστολή της
ανάπτυξης των βακτηριών).Στο πλαίσιο της διατριβής μελετήθηκε επίσης η
αντιβακτηριακή δράση των νέων νανοσύνθετων υβριδικών ουσιών στην ανάπτυξη υγρών
καλλιεργειών κυανοβακτηρίων και χλωροφυκών και διερευνήθηκε ο τρόπος που αυτά
αναστέλλουν τη φωτοσυνθετική λειτουργία κυανοβακτηρίων και ανώτερων φυτών.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναστολή της δραστηριότητας του
Φωτοσυστήματος ΙΙ έως 50% και η ολοκληρωτική αναστολή της δραστηριότητας του
Φωτοσυστήματος Ι παρουσία των νέων νανοσύνθετων υβριδικών ουσιών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί ποτέ στη βιβλιογραφία ανάλογη
ανασταλτική δράση.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαλλί, Αντιβακτηριακές ιδιότητες, Κυανοβακτήρια, Φθορισμός χλωροφύλλης, Αναστολείς φωτοσυνθετικής λειτουργίας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
279
Αριθμός σελίδων:
216