Ανάπτυξη μοντέλων Εμπειρικής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου της πόλης της Λευκάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308682 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καλαντώνη Δημητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μακρόπουλος Κωνσταντίνος Ομότ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Κουσκουνά Βασιλική Αναπλ. Καθηγήτρια, Κασσάρας Ιωάννης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη μοντέλων Εμπειρικής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου της πόλης της Λευκάδας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη μοντέλων σεισμικού κινδύνου για
μεμονωμένα κτίρια στην παλιά πόλη της Λευκάδας, πρωτεύουσας του νησιού της
Λευκάδας, το οποίο ανήκει στα Ιόνια νησιά, σε μια από τις πλέον σεισμικές
περιοχές της Ελλάδας και κατ’επέκταση της Μεσογείου. Τα περισσότερα από τα
κτίρια του ιστορικού κέντρου της πόλης είναι κατασκευασμένα με παραδοσιακό
τρόπο δόμησης και αποτελούν αντιπροσωπευτικές αντισεισμικές κατασκευές, σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το προτεινόμενο μοντέλο προκύπτει από τη συνέλιξη της τρωτότητας των κτιρίων
της πόλης της Λευκάδας, σεισμικών πηγών που αντιστοιχούν στο ρήγμα
μετασχηματισμού Κεφαλονιάς - Λευκάδας και του τοπικού εδαφικού παράγοντα
ενίσχυσης. Η τρωτότητα των κτιρίων εκτιμήθηκε μέσω της Ευρωπαϊκής
Μακροσεισμικής Κλίμακας (EMS-98). Η απόκριση των εδαφικών σχηματισμών
προσδιορίστηκε από τις μετρήσεις μικροθορύβου και τον υπολογισμό των φασματικών
λόγων των οριζόντιων ως προς την κατακόρυφη συνιστώσα (καμπύλες HVSR). Οι
μέγιστες τιμές εδαφικής επιτάχυνσης υπολογίστηκαν μέσω στοχαστικής προσομοίωσης
της ισχυρής εδαφικής κίνησης με χρήση σημειακής πηγής και πεπερασμένου
ρήγματος, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα ενίσχυσης. Ο τελευταίος
προσδιορίστηκε μέσω μετρήσεων μικροθορύβου για 2 σεισμικά σενάρια: α) τον
σεισμό της 14ης Αυγούστου 2003, μεγέθους Mw=6.2, σε απόσταση 13 χλμ από τo
κέντρο της παλιάς πόλης της Λευκάδας και β) μέγιστο αναμενόμενο σεισμό μεγέθους
Mw=7 στην ίδια απόσταση, σύμφωνα με την πιθανολογική μελέτη σεισμικής
επικινδυνότητας που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της διατριβής. Επιπλέον
υπολογίστηκε η μέγιστη πιθανότητα βαθμού βλάβης δια μέσου στατιστικών σχέσεων.
Τα κτίρια της παλιάς πόλης της Λευκάδας, βάσει της ανάλυσης που περιγράφεται
στην παρούσα διατριβή, ανταποκρίνονται καλά σε σεισμό όμοιο με αυτόν του 2003,
κινδυνεύουν όμως να υποστούν σοβαρές βλάβες στην περίπτωση ενός ισχυρότερου
σεισμού.
Οι εκτιμώμενες βλάβες για το σενάριο του σεισμού του 2003, Μw=6.2,
συσχετίζονται πολύ καλά με τις καταγραφείσες βλάβες ενός μεγάλου αριθμού
κτιρίων, υποδεικνύοντας την αξιοπιστία του προτεινόμενου μοντέλου.
Λέξεις-κλειδιά:
Τρωτότητα κατασκευών, Επίδραση τοπικών συνθηκών, Σεισμικός κίνδυνος, Στοχαστική προσομοίωση, Παραδοσιακές κατασκευές της Λευκάδας.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
308
Αριθμός σελίδων:
275