Βενθικοί μικροοργανισμοί ως παραγωγείς βιοενεργών ενώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308757 380 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-09
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μπουρμπούλη Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αμαλία Δ. Καραγκούνη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας (Επιβλέπουσα), Βασίλειος Ρούσσης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ευάγγελος Παπαθανασίου Διευθυντής Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βενθικοί μικροοργανισμοί ως παραγωγείς βιοενεργών ενώσεων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Benthic microorganisms as producers of bioactive compounds
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της ποικιλότητας βακτηριακών
στελεχών με αντιμικροβιακή δράση που απομονώθηκαν από μικροβιακούς τάπητες του
υδροθερμικού πεδίου του υποθαλάσσιου ηφαίστειου Κολούμπο (500 m βάθος).
Πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση του ετερότροφου μεσόφιλου βακτηριακού
πληθυσμού με τη χρήση κλασικών μικροβιολογικών τεχνικών και απομονώθηκαν
συνολικά 832 αερόβια ετερότροφα μεσόφιλα στελέχη βακτηρίων. Στη συνέχεια τα
στελέχη αυτά διακρίθηκαν με τη μέθοδο BOX-PCR, και τα 230 διαφορετικά πρότυπα
που προέκυψαν ελέγχθηκαν in vitro με τη μέθοδο της διάχυσης για αντιβακτηριακή
και αντιμυκητιακή δραστηριότητα έναντι 18 παθογόνων και μη μικροβιακών δεικτών.
89% των εξεταζόμενων στελεχών εμφάνισε αντιμικροβιακή δράση, εκ των οποίων 42
πολυενεργά στελέχη (αναστολή περισσότερων από 5 μικροβιακών δεικτών)
ταυτοποιήθηκαν βάσει της ανάλυσης αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA και
βρέθηκαν να ανήκουν στα φύλα Proteobacteria και Firmicutes. Σε 6 και 19 από τα
42 στελέχη έγινε ανίχνευση των υπεύθυνων γονιδίων για τις πιο συντηρημένες από
τις καταλυτικές μονάδες που αποτελούν τις πολυκετιδικές και τις μη ριβοσωμικές
συνθετάσες αντίστοιχα. 2 είχαν υψηλή συγγένεια με υβριδικές NRPS-PKS, 4 με
trans-AT πολυκετιδικές συνθετάσες, 4 με τη βακιτρακίνη, γραμμική γραμμισιδίνη
και τυροσιδίνη και 8 με τη σουρφακτίνη. Επιπρόσθετα, από το εκχύλισμα ενός
πολυενεργού στελέχους απομονώθηκαν 3 μεταβολίτες που ανήκουν στην οικογένεια
των 2,5-δικετοπιπεραζινών.
Λέξεις-κλειδιά:
Κολούμπο, Υδροθερμικά πεδία, Αντιμικροβιακή δράση, Μεσόφιλα, Βακτήρια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
278
Αριθμός σελίδων:
203