Γενετική και μοριακή μελέτη της ετεροκαρύωσης στον φυτοπαθογόνο μύκητα Verticillium

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308780 362 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Μιλτιάδης Α. Τύπας, Καθηγητής Επαμεινώνδας Ι. Παπλωματάς, Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη-Μαρία Παππά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενετική και μοριακή μελέτη της ετεροκαρύωσης στον φυτοπαθογόνο μύκητα Verticillium
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Genetic and molecular study of heterokaryosis in the plant pathogenic fungus Verticillium
Περίληψη:
Ο παραφυλετικός κύκλος στους ασκομύκητες ξεκινά με την αναστόμωση σπορίων ή
υφών διαφορετικών γονοτύπων προς σχηματισμό ετεροκαρύων, ο οποίος ωστόσο συχνά
παρεμποδίζεται από συστήματα ετεροκαρυωτικής ασυμβατότητας. Με βάση τη
συμπεριφορά συμβατότητας, τα στελέχη των αφυλετικών φυτοπαθογόνων μυκήτων του
γένους Verticillium κατατάσσονται σε Ομάδες Βλαστητικής Συμβατότητας
(Vegetative Compatibility Groups, VCGs), οι οποίες θεωρούνται γενετικά
ομοιογενείς και απομονωμένες ενδοειδικές υποομάδες. Ο στόχος της διατριβής ήταν
η μελέτη της ετεροκαρύωσης/ετεροκαρυωτικής ασυμβατότητας κυρίως στο είδος V.
dahliae με προσεγγίσεις πληθυσμιακής βιολογίας, γενετικής, κυτταρικής
βιολογίας-φυσιολογίας και μοριακής βιολογίας-γονιδιωματικής ανάλυσης. Με αυτές
τις μεθόδους (α) αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία για την κατάταξη σε μεγάλη κλίμακα
των στελεχών του μύκητα σε VCGs και την ταχεία μοριακή πρόβλεψη της κατάταξης,
(β) αποδείχθηκε πως οι VCGs του V. dahliae δεν είναι γενετικά ομοιογενείς
ομάδες και ότι δεν υφίστανται απόλυτοι γενετικοί φραγμοί μεταξύ αυτών, ενώ η
επιλογή του γενετικού δείκτη που χρησιμοποιείται για την κατάταξη επιδρά
καθοριστικά στα αποτελέσματα της κατάταξης, (γ) μελετήθηκε η αναστόμωση
κονιδίων του μύκητα σε φάση βλάστησης, η δημιουργία ετεροκαρύων και ο
φαινότυπος της ασυμβατότητας στο κυτταρικό επίπεδο, και (δ) πραγματοποιήθηκε
εντοπισμός και ανάλυση in silico των πιθανών γονιδίων που συμμετέχουν στον
έλεγχο της ετεροκαρυωτικής ασυμβατότητας στα είδη του Verticillium, καθώς
επίσης και λειτουργική ανάλυση μέσω στοχευμένης γονιδιακής απαλοιφής των
επιλεγμένων γονιδίων het-c1, het-c2, un-24, vib-1, hex-1 και MAT1-2-1•
αποκαλύφθηκαν λειτουργίες τους σχετικές τόσο με την ετεροκαρυωτική ασυμβατότητα
όσο και με θεμελιώδεις μορφογενετικές και φυσιολογικές διαδικασίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστόμωση υφών/σπορίων, Γονίδια het, Ετεροκαρύωση, Ομάδες βλαστητικής συμβατότητας, Πυρηνικό ριβοσωμικό DNA
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
vi-xi, xvii-xxiii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
515
Αριθμός σελίδων:
xxiv, 264, VII

document.pdf
21 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.