Επίδραση της Αντιρετροϊκής Αγωγής στο Μεταβολισμό του Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308892 153 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Βασιλική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος Καθηγητής (Επιβλέπων) , Σμαραγδή Αντωνοπούλου Καθηγήτρια, Ελισάβετ Φραγκοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της Αντιρετροϊκής Αγωγής στο Μεταβολισμό του Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The Effect of Antiretroviral Therapy on the Metabolism Of Platelet Activating Factor
Περίληψη:
Η HIV λοίμωξη αποτελεί πλέον μια χρόνια νόσο παρά μια θανατική καταδίκη χάρη
στην αντιρετροϊκή αγωγή. Παρόλα αυτά, πληθώρα παραγόντων, είτε σχετικών με τον
ιό είτε με την εκάστοτε αντιρετροϊκή αγωγή, μεσολαβούν ώστε οι οροθετικοί
ασθενείς να εμφανίζουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής καθώς και υψηλότερα επίπεδα
φλεγμονωδών δεικτών από το μέσο πληθυσμό. Αυτή η κατάσταση είναι χαρακτηριστική
της HIV λοίμωξης και αποδίδεται με τον όρο ‘’ανοσολογική διέγερση’’. Ως
αποτέλεσμα εμφανίζονται οι διάφορες, μη συσχετιζόμενες με το AIDS, εκδηλώσεις
όπως ο καρκίνος, η καρδιαγγειακή και η νεφρική νόσος. Το φλεγμονώδες υπόβαθρο
των εκδηλώσεων αυτών εγείρει ερωτήματα για την in vivo επίδραση της
αντιρετροϊκής αγωγής στο μεταβολισμό του Παράγοντα Ενεργοποίησης των
Αιμοπεταλίων (PAF), τον ισχυρότερο φλεγμονώδη παράγοντα και μεσολαβητή. Με
σκοπό να διαλευκανθεί η επίδραση αυτή, 50 οροθετικοί ασυμπτωματικοί και μη
προθεραπευμένοι άρρενες ασθενείς διαχωρίστηκαν σε 5 ομάδες. Η ομάδα Α έλαβε
tenofovir-DF/emtricitabine/ efavirenz, η ομάδα Β έλαβε abacavir/lamivudine/
efavirenz, η ομάδα Γ έλαβε tenofovir-DF/emtricitabine/ atazanavir-r, η ομάδα Δ
έλαβε abacavir/lamivudine/ atazanavir-r και η ομάδα Ν δεν έλαβε θεραπεία,
αποτελώντας την ομάδα αναφοράς. Ακολούθησαν 6 αιμοληψίες μέσα στο χρονικό
διάστημα 12 μηνών και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα και τα ρυθμιστικά ένζυμα του
PAF. Τα αποτελέσματα δείχνουν την άμεση επίδραση της αντιρετροϊκής αγωγής στο
μεταβολισμό του PAF, άλλες φορές με ανασταλτική και άλλες με ενεργοποιητική
δράση, καθώς και την εμπλοκή του στη χρόνια ανοσολογική διέγερση και στις μη
συσχετιζόμενες με το AIDS εκδηλώσεις της λοίμωξης. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να
δώσουν έναυσμα για έρευνα και ανάπτυξη αντιρετροϊκών αγωγών με αντι-φλεγμονώδη
και συγκεκριμένα αντι-PAF δράση με σκοπό το τέλος της χρόνιας φλεγμονής και των
εκδηλώσεων της στην HIV λοίμωξη.
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντας Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων, Φλεγμονή, HIV-λοίμωξη, Αντιρετροϊκή Θεραπεία, Mη συσχετιζόμενες με το AIDS εκδηλώσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
390
Αριθμός σελίδων:
200