Η αξιοποίηση της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Διαμορφώνοντας δράσεις με κέντρο ιστορικά επιστημονικά όργανα.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308924 371 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-02-01
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Πάπαρου Φλώρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αλεξάνδρα Καραλιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χημικό Τμήμα ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα), Στάθης Ψύλλος, Καθηγητής, ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ, Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής, Χημικό Τμήμα ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιοποίηση της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Διαμορφώνοντας δράσεις με κέντρο ιστορικά επιστημονικά όργανα.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση εισαγωγής της ιστορίας και της
φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών που έχει ως άξονα
την αξιοποίηση ιστορικών επιστημονικών οργάνων και πειραμάτων.
Εμπνέεται από το ενδιαφέρον της σύγχρονης ιστοριογραφίας για την υλική
κουλτούρα της επιστήμης και από την αναβάθμιση του ρόλου του πειράματος από τη
φιλοσοφία της επιστήμης. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση
σειράς εκπαιδευτικών σεναρίων που έχουν υφανθεί γύρω από τις αντλίες κενού και
τις ηλεκτροστατικές μηχανές του Μουσείου Φυσικής της Χίου, ανάμεσα στα οποία
«οι πειραματικές διαλέξεις» έχουν εξέχοντα ρόλο. Περιλαμβάνει, επίσης, το
σχεδιασμό μαθητοκεντρικών δράσεων που έχουν ως στόχο την προσαρμογή του
εφαρμοσμένου προγράμματος σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η διδακτική
μας πρόταση έχει σχεδιαστεί, ταυτόχρονα, ως εργαλείο επιτόπιας διδασκαλίας και
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αποτελεί, παράλληλα, παρέμβαση στο χώρο της
επικοινωνίας της επιστήμης και πρόταση ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας,
καθώς συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία και συνυφαίνει το επιστημονικό
περιεχόμενο με θέματα της ιστορίας, μεθοδολογίας και της φύσης της επιστήμης.
Εκτιμώντας ότι η διδακτική μας παρέμβαση συνέβαλε, ώστε το Μουσείο να αποκτήσει
στίγμα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, υποστηρίζουμε ότι οι αρχές που
διέπουν το σχεδιασμό της συνιστούν προοπτική για τη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορικά επιστημονικά όργανα, Ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας, Επικοινωνία της επιστήμης, Πειραματικές διαλέξεις, Αντλίες κενού και ηλεκτροστατικές μηχανές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
xx,xxvii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
368
Αριθμός σελίδων:
xxxii, 474