Η Δομή του φασικού χώρου σε περιστρεφόμενα χαμιλτονιανά συστήματα τριών βαθμών ελευθερίας γαλαξιακού τύπου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308930 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-24
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κατσανίκας Ματθαίος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Α.Πινότσης Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπων) ,Π.Πάτσης Διευθυντής Ερευνών ,Δ.Φραντζεσκάκης Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Δομή του φασικού χώρου σε περιστρεφόμενα χαμιλτονιανά συστήματα τριών βαθμών ελευθερίας γαλαξιακού τύπου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, μελετήσαμε την δομή του φασικού χώρου στην
περιοχή των περιοδικών τροχιών ενός 3D αυτόνομου Χαμιλτονιανού συστήματος
Γαλαξιακού τύπου. Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η οπτικοποίηση
των 4D επιφανειών τομής. Για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιήσαμε
την μέθοδο χρώματος και περιστροφής (Patsis & Zachilas 1994). Με αυτό τον τρόπο
μελετήσαμε την διαφορετική δυναμική συμπεριφορά στην περιοχή των περιοδικών
τροχιών σύμφωνα με το είδος ευσταθειάς τους (ευσταθείς, απλά ασταθείς, διπλά
ασταθείς, μιγαδικά ασταθείς). Επίσης μελετήσαμε δυναμικά φαινόμενα όπως το
φαινόμενο κολλητικότητας, την διάχυση Arnold, την δυναμική στην περιοχή
περιοδικών τροχιών πολλαπλής περιόδου, την τοπολογία των αναλλοίωτων
πολλαπλοτήτων ασταθών περιοδικών τροχιών, την δομή των (ΚΑΜ) αναλλοίωτων τόρων
και την Χαμιλτονιανή διακλάδωση Hopf.
Λέξεις-κλειδιά:
Χάος και Δυναμικά Συστήματα, Χαμιλτονιανά Συστήματα, Γαλαξιακή Δυναμική, Μη Γραμμική Δυναμική, Δυναμική Αστρονομία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
271