Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308936 413 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-09-28
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Μπίρμπα-Παππά Σοφία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Στυλιανός Νεγρεπόντης Ομότιμος Καθηγητής, Βασιλική Φαρμάκη Καθηγήτρια, Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ερμηνείας της
Θεωρίας της Ψευδούς Δόξας του Πλάτωνος στον Θεαίτητος 187a-200d και στον
Σοφιστής 261c-262d (στο Κεφάλαιο ΙΙ) και μιας ερμηνείας της έννοιας της
(Αληθούς) Δόξας στον Πολιτεία 475e-480a (στο Κεφάλαιο ΙΙΙ), οι οποίες
βασίζονται στην πρωτότυπη ερμηνεία της Πλατωνικής μεθόδου της Διαίρεσης και
Συναγωγής (όπως παρουσιάζεται στον Σοφιστής και στον Πολιτικός), και η οποία
ανακαλύφθηκε από τον Σ. Νεγρεπόντη, ως το φιλοσοφικό ανάλογο της γεωμετρικής
περιοδικής ανθυφαίρεσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Πλάτων, Μαθηματικά, Περιοδική Ανθυφαίρεσις, Αληθής Δόξα, Ψευδής Δόξα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
294-310
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
xx,322