Μελέτη εδαφικής παραμόρφωσης στην εκτίμηση ηφαιστειακής επικινδυνότητας τη χρήσει διαστημικών και γεωφυσικών τεχνικών: Η περίπτωση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309025 672 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-12
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ελένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευάγγελος Λάγιος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παπανικολάου Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κυριακόπουλος Κων/νος Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη εδαφικής παραμόρφωσης στην εκτίμηση ηφαιστειακής επικινδυνότητας τη χρήσει διαστημικών και γεωφυσικών τεχνικών: Η περίπτωση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το Ελληνικό Ηφαιστειακό τόξο που σχηματίστηκε από την σύγκρουση των
λιθοσφαιρικών πλακών Αφρικής και Ευρασίας απαρτίζεται από αυτόνομα ηφαιστειακά
νησιωτικά κέντρα που εντοπίζονται στο ΒΔ, Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο. Για να
κατανοηθούν οι γεωδυναμικοί μηχανισμοί και να εκτιμηθεί τελικώς η ηφαιστειακή
επικινδυνότητα είναι εξαιρετικά σπουδαίο να είναι γνωστό το πεδίο παραμόρφωσης.
Η κίνηση του μάγματος πριν από μια επικείμενη ηφαιστειακή έκρηξη είναι δυνατόν
να ανιχνευθεί με σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού της εδαφικής παραμόρφωσης, όπως
του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) και της Διαφορικής
Συμβολομετρίας Ραντάρ (DInSAR). Μετρήσεις GPS σε δίκτυα που καλύπτουν κάθε
τμήμα του τόξου πραγματοποιήθηκαν για χρονικές περιόδους που καλύπτουν έως και
τα 11 έτη. Τα αποτελέσματα που αναπαριστούν υψηλής ποιότητας δεδομένα της
κίνησης του φλοιού είναι σύμφωνα προς ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς (ITRF).
Συμπληρωματική παρακολούθηση των ηφαιστείων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή
της Διαφορικής Συμβολομετρίας Ραντάρ, όπου και απεδείχθη όμοια κινηματική
συμπεριφορά για τις αντίστοιχες περιοχές.
Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν αρχικά η μελέτη της εδαφικής παραμόρφωσης
στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο, και στην συνέχεια η εκτίμηση της Ηφαιστειακής
Επικινδυνότητας βάσει της εδαφικής παραμόρφωσης που υπολογίσθηκε με τις
προαναφερθέντες διαστημικές τεχνικές. Η εδαφική παραμόρφωση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και να αναγνωριστεί ως πρόδρομη δραστηριότητα πριν την έναρξη
μιας ηφαιστειακής έκρηξης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο, Εδαφική Παραμόρφωση, Ηφαιστειακή Επικινδυνότητα, Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης, Διαφορική Συμβολομετρία Ραντάρ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
x-xii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
422
Αριθμός σελίδων:
xiii, 397