Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μυκήτων και στη βιοσύνθεση των καρκινογόνων μεταβολιτών τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309059 677 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-23
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μεϊμάρογλου Διδώ Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Π.Μαρκάκη Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπουσα), Ν. Γαλανοπούλου Αναπλ. Καθηγ., Σ. Μαστρονικολή Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μυκήτων και στη βιοσύνθεση των καρκινογόνων μεταβολιτών τους
Γλώσσες διατριβής:
Ισπανικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων
μεθυλιασμονικού οξέος (MeJA) που αποτελεί βασικό ρυθμιστή ανάπτυξης των φυτών
αλλά ταυτόχρονα και ένωση απόκρισής τους σε εξωτερικές πιέσεις, στη μυκηλιακή
ανάπτυξη του A.parasiticus και στη βιοσύνθεση μίας ισχυρά τοξικής και
καρκινογόνου ουσίας που αποτελεί προϊόν του δευτερογενούς μεταβολισμού του, της
Αφλατοξίνης Β1 (ΑΦΒ1), σε δύο πολύ διαφορετικά υποστρώματα. Ένα θρεπτικό υλικό
συγκεκριμένης σύστασης, το εκχύλισμα ζύμης σακχαρόζης (YES) και ένα φυτικό
βρώσιμο προϊόν ελληνικής προέλευσης, την κάππαρη. Από τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης προέκυψε ότι η επίδραση του MeJA στην ανάπτυξη του μύκητα
A.parasiticus και στη βιοσύνθεση της ΑΦΒ1 εξαρτάται σημαντικά από τη
συγκέντρωσή του και ταυτόχρονα ότι ανεξάρτητα από το υπόστρωμα που
χρησιμοποιήθηκε για τις συγκεκριμένες μελέτες, η παρουσία του MeJA σε χαμηλή
συγκέντρωση (10-6Μ) είχε σαν συνέπεια τη διέγερση της βιοσύνθεσης της ΑΦΒ1.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις MeJA ανέστειλαν
δραματικά την παραγωγή της τοξίνης, γεγονός που ανοίγει ενδιαφέρουσες
προοπτικές για τη χρήση της αναστολής από το MeJA στον τομέα της πρόληψης της
επιμόλυνσης των αποθηκευμένων τροφίμων από αφλατοξινογόνους μύκητες, όπως είναι
ο A.parasiticus.
Λέξεις-κλειδιά:
Αφλατοξίνη Β1, Μεθυλιασμονικό οξύ, Κάπαρη, Aspergillus parasiticus, HPLC
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
244
Αριθμός σελίδων:
xiv, 192