Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μονοδιαστάτων ατάκτων συστημάτων: εφαρμογή στο DNA και άλλες συναφείς δομές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309093 424 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-24
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Δημακογιάννη Μαργαρίτα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθ. ΕΚΠΑ Γ. Π. Τριμπέρης (κύριος επιβλέπων), Αναπλ. Καθ. ΕΚΠΑ Α. Μαλάκης, Αναπλ. Καθ. ΕΚΠΑ Ι. Χατζηαγαπίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μονοδιαστάτων ατάκτων συστημάτων: εφαρμογή στο DNA και άλλες συναφείς δομές
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρουσιαζόμενης διατριβής είναι η μελέτη της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας μονοδιαστάτων ατάκτων συστημάτων στα οποία η μεταφορά φορτίου
γίνεται με άλματα μικρών πολαρονίων. Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη θεωρητική
διερεύνηση, για τον αναλυτικό υπολογισμό της εξάρτησης της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας ενός άτακτου συστήματος και της μέγιστης απόστασης μετάβασης, από
την θερμοκρασία, για χαμηλής έντασης (ωμική συμπεριφορά) ως και μέτριας έντασης
(μη-ωμική συμπεριφορά) εφαρμοζόμενα ηλεκτρικά πεδία. Αναδεικνύεται ο ρόλος των
συσχετισμών διαδοχικών αλμάτων και δίνεται μια συνεπής ερμηνεία της πειραματικά
παρατηρούμενης εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, τόσο από τη θερμοκρασία
στο DNA, όσο και από το ηλεκτρικό πεδίο σε μονοδιάστατα πολυμερή. Παράλληλα,
μια γενικευμένη θεωρητική ανάλυση, για οποιασδήποτε έντασης ηλεκτρικό πεδίο,
αποκαλύπτει, μέσω αριθμητικών υπολογισμών, την αλληλοσυσχέτιση της επίδρασης
του ηλεκτρικού πεδίου και της θερμοκρασίας στη συμπεριφορά της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας, ιδιαίτερα για υψηλής έντασης ηλεκτρικά πεδία, καθώς και την
επίδραση της πυκνότητας καταστάσεων και της χωρικής έκτασης της
κυματοσυνάρτησης του μικρού πολαρονίου, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές
θερμοκρασίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Μικρά Πολαρόνια, Μεταφορά Φορτίου με Άλματα, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Μονοδιάστατα Άτακτα Συστήματα, DNA
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
xii,126