Μελέτη της στοχαστικότητας τροχιών μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων - Συστήματα με επαναλαμβανόμενες σκεδάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309108 394 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-08
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δελής Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μουσάς Ξενοφώντας Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Ευθυμιόπουλος Χρήστος Ερευνητής Α' Ακαδημία Αθηνών, Φραντζεσκάκης Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της στοχαστικότητας τροχιών μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων - Συστήματα με επαναλαμβανόμενες σκεδάσεις
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Stochasticity of orbits in non linear dynamical systems with recurrent scattering
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή μελετήσαμε τις επιπτώσεις του φαινομένου της σκέδασης σε
δυο διαφορετικές κατηγορίες δυναμικών συστημάτων. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε
με την σκέδαση αστέρων από μελανή οπή που βρίσκεται στο κέντρο είτε ενός
ελλειπτικού είτε ενός ραβδωτού γαλαξία. Η παρουσία μιας υπερμεγέθους μελανής
οπής στο κέντρο ενός γαλαξία προκαλεί μια σειρά φαινομένων τα οποία έχουν
μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Στην δική μας έρευνα βασικό μέλημα ήταν η συσχέτιση
της μάζας της μελανής οπής με τους χαοτικούς δείκτες των τροχιών που
σκεδάζονται από αυτήν. Το βασικό αποτέλεσμα είναι η εξάρτηση του μέσου αριθμού
Lyapunov L των χαοτικών τροχιών από την παράμετρο μάζας της μελανής οπής m με
ένα νόμο δύναμης L mp με p0.5. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάσαμε τις
επιπτώσεις της σκέδασης τροχιών από κβαντικούς στροβίλους. Η ύπαρξη των
κβαντικών στροβίλων προβλέπεται στα πλαίσια της τροχιακήςθεωρίας των de
Broglie-Bohm για τα κβαντικά συστήματα. Aρχικά εξετάσαμε πως η σκέδαση από τους
κβαντικούς στροβίλους συμβάλει στη δημιουργία χάους στο σύστημα του κβαντικού
αναλόγου του αρμονικού ταλαντωτή και στο αντίστοιχο σύστημα Hιnon-Heiles.
Επιπλέον είδαμε πως οι σκεδάσεις αυτού του είδους σχετίζονται με το φαινόμενο
της κβαντικής χαλάρωσης. Τέλος, μελετήσαμε το ρόλο της σκέδασης από κβαντικούς
στροβίλους στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης μιας δέσμης φορτισμένων σωματιδίων
με ένα λεπτό μεταλλικό στόχο. Όπως διαπιστώσαμε μέσω των σκεδάσεων με τους
κβαντικούς στροβίλους μπορούν να εξηγηθούν πολλά από τα παρατηρούμενα
φαινόμενα, όπως π.χ η εμφάνιση της περιθλαστικής εικόνας αλλά και να γίνουν
προβλέψεις σχετικές με μετρήσεις χρόνου σε κβαντικές διεργασίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Σκέδαση, Γαλαξίες, Μελανή οπή, Κβαντικοί στρόβιλοι, Χάος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
[8], 172