Μελέτη του ρόλου διαφόρων πρωτεϊνών (αποΑ-Ι, μεταφορείς χοληστερόλης, ένζυμα) του μονοπατιού της HDL

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309112 385 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Δανιήλ Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Μαυρή (επιβλέπουσα), Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Γαλανοπούλου, Ερευνήτρια Β' ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Α. Χρόνη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του ρόλου διαφόρων πρωτεϊνών (αποΑ-Ι, μεταφορείς χοληστερόλης, ένζυμα) του μονοπατιού της HDL
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the role of various proteins (apoA-I, cholesterol transporters, enzymes) of HDL pathway
Περίληψη:
Αν και τα χαμηλά επίπεδα της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) έχουν
συσχετιστεί με υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, πρόσφατες μελέτες έδειξαν
ότι οι λειτουργίες της HDL καθορίζονται καλύτερα από την ποιότητα παρά από την
ποσότητα της. Η HDL αποτελείται από υποπληθυσμούς που διαφέρουν σε μέγεθος,
σχήμα και σύσταση. Η κύρια πρωτεΐνη της HDL είναι η απολιποπρωτεΐνη Α-Ι (αποΑ-
Ι), που της προσδίδει πολλές από τις ιδιότητες της. Οι αντιαθηρογόνες ιδιότητες
της HDL περιλαμβάνουν την ικανότητα απομάκρυνσης χοληστερόλης από κύτταρα,
αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αγγειοδιασταλτικές και αντιθρομβωτικές
ιδιότητες. Ο στόχος της μελέτης μας ήταν να χαρακτηρίσουμε τις ιδιότητες της
HDL σε παθολογικές καταστάσεις, καθώς και να κατανοήσουμε τις πιθανές αλλαγές.
Μελετώντας HDL από άτομα με μονογονιδιακά σύνδρομα χαμηλής HDL, δείξαμε ότι
μεταλλάξεις στις αποΑ-Ι, ABCA1 και LCAT, τρεις κύριες πρωτεΐνες για τη
βιοσύνθεση της HDL, επηρεάζουν τη σύσταση της HDL με αποτέλεσμα τη μειωμένη
αντιοξειδωτική/αντιφλεγμονώδη ικανότητα της και οδηγούν σε ευκρινώς
διαφορετικές κατανομές HDL υποπληθυσμών που περιέχουν αποΑ-Ι. Τέτοιες αναλύσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφορική διάγνωση οικογενών συνδρόμων
χαμηλής HDL. Επιπλέον, μελετήσαμε το ρόλο της αποΑ-Ι στην ικανότητα της HDL να
προάγει κυτταρική εκροή χοληστερόλης μέσω ABCG1, ένα μεταφορέα χοληστερόλης που
εμπλέκεται στην παρεμπόδιση συσσώρευσης χοληστερόλης στα μακροφάγα διαφόρων
ιστών. Δείξαμε ότι η μέσω ABCG1 εκροή χοληστερόλης μειώνεται απουσία του
καρβοξυ-τελικού άκρου από την πλήρους μήκους αποΑ-Ι της ανασυγκροτημένης HDL
(rHDL) ή ύστερα από περιορισμένη πρωτεόλυση της αποΑ-Ι της rHDL από πλασμίνη,
μια πρωτεάση που βρίσκεται στον υπο-ενδοθηλιακό αρτηριακό χώρο. Συνεπώς,
αυξημένη πρωτεόλυση της αποΑ-Ι της HDL σε παθολογικές καταστάσεις in vivo
μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της HDL να προάγει εκροή χοληστερόλης από
μακροφάγα. Τα αποτελέσματα μας συνολικά, παρέχουν νέες πληροφορίες για το πώς
επηρεάζονται οι ιδιότητες της HDL σε παθολογικές καταστάσεις. Πλήρης κατανόηση
των (δυσ)λειτουργιών της HDL θα μας βοηθήσει να ταυτοποιήσουμε νέους στόχους
για τη διάγνωση και θεραπεία της χαμηλής HDL και της αθηροσκλήρωσης.
Λέξεις-κλειδιά:
HDL, ΑποΑ-Ι, Αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της HDL, Υποπληθυσμοί HDL, Εκροή χοληστερόλης και 7-κετο-χοληστερόλης μέσω ABCG1
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
307
Αριθμός σελίδων:
220