Μελέτη των ρυθμιστικών μηχανισμών στόχευσης και ενδοκύτωσης διαμεμβρανικών μεταφορέων πουρινών σε ένα πρότυπο γενετικό σύστημα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309134 506 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-01
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καραχάλιου Γεωργία-Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γιώργος Διαλλινάς Καθηγητής (επιβλέπων), Σπύρος Ευθυμιόπουλος Καθηγητής, Claudio Scazzocchio Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των ρυθμιστικών μηχανισμών στόχευσης και ενδοκύτωσης διαμεμβρανικών μεταφορέων πουρινών σε ένα πρότυπο γενετικό σύστημα
Γλώσσες διατριβής:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the regulatory mechanisms of targeting and endocytosis of membrane purine transporters in a model genetic system
Περίληψη:
Οι ευκαρυωτικοί διαμεμβρανικοί μεταφορείς ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά και
αναπτυξιακά σινιάλα τόσο στο μεταγραφικό όσο και στο μετα-μεταφραστικό επίπεδο.
Η έκφραση των μεταφορέων ρυθμίζεται αυστηρά με την ταχεία de novo σύνθεση και
στόχευση τους στη πλασματική μεμβράνη, αλλά και την ακόμη πιοταχεία απομάκρυνσή
τους απο αυτήν μέσω της διαδικασίας της ενδοκύτωσης, ως απόκριση στην παρουσία
ιόντων αμμωνίου ή περίσσειας υποστρώματος. Ο εκτενώς μελετημένος μεταφορέας
ουρικού οξέος-ξανθίνης UapA του Aspergillus nidulans
χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση τριών βασικών ερωτημάτων που σχετίζονται με
τους μηχανισμούς που διέπουν την ενδοκυτταρική διακίνηση των μεταφορέων.
Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι συνέπειες του υπερτονικού στρες στην φυσιολογία
των μυκήτων και την ενδοκύτωση των μεταφορέων τους, οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν
την ουβικουιτινίωση των μεταφορέων με σκοπό την απομάκρυνση τους από την
πλασματική μεμβράνη και την καταστροφή τους στα χυμοτόπια, και ο ρόλος
του ολιγομερισμού στην διακίνηση των μεταφορέων προς και από την πλασματική
μεμβράνη.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταφορέας, Ενδοκύτωση, Ολιγομερισμός, Ουβικουιτινίωση, Ασπέργιλλος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
319
Αριθμός σελίδων:
291