Μελέτη Toll-like υποδοχέων σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309146 371 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-13
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Ελένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κλεονίκη Λάμνησου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιβλέπουσα, Βασιλική Αλεπόρου-Μαρίνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παναγούλα Κόλλια Επίκουρη καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Toll-like υποδοχέων σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα διαθέσιμα στοιχεία για την έκφραση των υποδοχέων τύπου Toll (TLRs) στη
χρόνια λεμφοκυτταρική είναι περιορισμένα και προέρχονται από μικρές σειρές
ασθενών. Αναλύσαμε την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη TLR σηματοδότηση
σε 192 περιπτώσεις και αναζητήσαμε πιθανές συσχετίσεις με μοριακά
χαρακτηριστικά του Β-κυτταρικού υποδοχέα (BcR). Τα ΧΛΛ κύτταρα χαρακτηρίζονται
από υψηλή έκφραση των TLR7 και CD180, ενδιάμεση των TLR1, TLR6, TLR10 και
χαμηλή των TLR2 και TLR9. Η πλειοψηφία των προσαρμογέων, των τελεστών και των
μελών των οδών των NF-kB, JNK/p38, NF/IL6 και IRF εκφράζονται σε ενδιάμεσα ως
υψηλά επίπεδα, ενώ η έκφραση αναστολέων της σηματοδότησης ήταν γενικά χαμηλή
έως μη ανιχνεύσιμη, παρέχοντας ενδείξεις ότι η σηματοδοτική οδός των TLR είναι
ενεργός στη ΧΛΛ. Σημαντικές διαφορές αναγνωρίστηκαν για επιλεγμένα γονίδια
μεταξύ περιπτώσεων που φέρουν μεταλλαγμένα γονίδια IGHV εναντίον αμετάλλακτων ή
κατατάσσονται σε υποομάδες με στερεότυπους BcRs. Στα μόρια που χαρακτηρίζονται
από διαφορές περιλαμβάνονται υποδοχείς, μόρια των οδών NFκB / MAPK και τελικούς-
στόχους του καταρράκτη. Οι διαφορές που παρατηρούνται υποδεικνύουν διακριτικά
μοτίβα ενεργοποίησης της σηματοδοτικής οδού των TLR σε υποομάδες των ΧΛΛ
περιπτώσεων που ορίζονται με βάση μοριακά χαρακτηριστικά του BcR, και δείχνουν
ότι σήματα που δρουν μέσω υποδοχέων, εκτός του BcR μπορεί να επηρεάζουν τη
συμπεριφορά του κακοήθους κλώνου.
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), Υποδοχείς τύπου toll, Αντιγονική διέγερση, Β-κυτταρικός υποδοχέας, Στερεοτυπία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
174
Αριθμός σελίδων:
v, 158