Μη γραμμικά φαινόμενα σε μοντέλα απόκρισης δισκοειδών γαλαξιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309171 374 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-08
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδη Ευαγγελία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παναγιώτης Πάτσης Δ/ντης Ερευνών (επιβλέπων), Αντώνης Πινότσης Αναπλ. Καθηγητής , Δημήτρης Φραντζεσκάκης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη γραμμικά φαινόμενα σε μοντέλα απόκρισης δισκοειδών γαλαξιών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Non linear phenomena in response models of barred-spiral disk galaxies
Περίληψη:
Μελετήσαμε δυναμικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν μια ραβδωτή-σπειροειδή
μορφολογία μέσω μοντέλων απόκρισης και με τη διερεύνηση των τροχιών που
υποστηρίζουν τις παρατηρούμενες δομές. Αρχικά μελετήθηκε η δυναμική ενός
αστρικού μοντέλου που εμφανίζει ένα εσωτερικό σύστημα ράβδου-σπειρών, το οποίο
περιβάλλεται από έναν οβάλ δίσκο και ένα δεύτερο σετ σπειρών που εκτείνεται σε
μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι εσωτερικές σπείρες υποστηρίζονται κυρίως από
οργανωμένες τροχιές, ενώ οι εξωτερικές από χαοτικές τροχιές που εμπεριέχουν στη
μορφολογία τους μια χαρακτηριστική 4:1 δομή. Στη συνέχεια μελετήσαμε αργά
περιστρεφόμενα μοντέλα. Τότε, στο διάγραμμα της χαρακτηριστικής της κεντρικής
οικογένειας των περιοδικών τροχιών εμφανίζεται μια 'διευσταθής περιοχή'. Στο
μοντέλο αυτό δημιουργείται ένας σχηματισμός 'Χ' στο εσωτερικό της ράβδου επί
του γαλαξιακού επιπέδου που υποστηρίζεται από κολλητικές χαοτικές τροχιές στις
νησίδες ευστάθειας της κεντρικής οικογένειας. Τέλος, μελετήσαμε την απόκριση
του αερίου σε διάφορα μοντέλα και συγκρίναμε τις ροές των αστέρων και του
αερίου. Ακόμη, εντοπίστηκαν δυναμικοί μηχανισμοί που οδηγούν στη δημιουργία
συμπυκνώσεων στις περιοχές των σπειρών.
Λέξεις-κλειδιά:
Χάος, Ραβδωτοί-σπειροειδείς γαλαξίες, Δυναμικοί μηχανισμοί, Αέριο, Τροχιές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
154