Μοριακοί μηχανισμοί έκφρασης και λειτουργικότητας της αμινοτελικής περιοχής της πολυπρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας C

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309209 677 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κόττα-Λοΐζου Ιόλη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μ. Α. Τύπας Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Π. Μαυρομαρά Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Α. - Μ. Παππά Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοριακοί μηχανισμοί έκφρασης και λειτουργικότητας της αμινοτελικής περιοχής της πολυπρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας C
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Molecular mechanisms of expression and function of the amino-terminal domain of the Hepatitis C virus polyprotein
Περίληψη:
Ο ιός της ηπατίτιδας C προκαλεί χρόνια ασθένεια του ήπατος που οδηγεί σε
ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Το γονιδίωμα του ιού είναι ένα μόριο RNA θετικής
πολικότητας, το οποίο κωδικοποιεί τουλάχιστον 10 πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένης
της πρωτεΐνης core+1. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι ο προσδιορισμός
των μοριακών μηχανισμών έκφρασης της πρωτεΐνης core+1 σε συστήματα τα οποία
προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φυσική διαδικασία της κυτταρικής
μόλυνσης από τον ιό της ηπατίτιδας C, καθώς και η μελέτη λειτουργιών της
πρωτεΐνης core+1 και των μηχανισμών τους. Για τη μελέτη της έκφρασης της
πρωτεΐνης core+1 χρησιμοποιήθηκε το σύστημα των αυτοαντιγραφόμενων RNA του ιού
της ηπατίτιδας C και πραγματοποιήθηκαν πειράματα σήμανσης με λουσιφεράση σε
συνδυασμό με κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση. Συνολικά, τα αποτελέσματα
υποστηρίζουν την έκφραση του +1 ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης στο γονιδίωμα του
ιού και τη σύνθεση δύο διαφορετικών ισομορφών της core+1 μέσω διαφορετικών
εναλλακτικών μηχανισμών της μετάφρασης. Όσον αφορά το λειτουργικό ρόλο της
πρωτεΐνης core+1, πειράματα σήμανσης με λουσιφεράση και χρήση των
αυτοαντιγραφόμενων RNA του ιού της ηπατίτιδας C έδειξαν ότι η core+1
καταστέλλει την μεταγραφή της πεπτιδικής ορμόνης ηψιδίνης, η οποία αποτελεί το
βασικό ρυθμιστή της απορρόφησης του σιδήρου, μέσω της θέσης πρόσδεσης του
μεταγραφικού παράγοντα ΑP1 στον υποκινητή της ηψιδίνης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιός της ηπατίτιδας C, Πρωτεΐνη core+1, Ηψιδίνη, Μεταφραστικοί μηχανισμοί, Μεταγραφική ρύθμιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
341
Αριθμός σελίδων:
210

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.