Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309269 373 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-15
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Πίνο Αλέξανδρος-Στάθης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ Γεώργιος Κουρουπέτρογλου (Επιβλέπων), Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη διατριβή αναλύεται το πλαίσιο ΙΘΑΚΗ που αναπτύχθηκε για την εξασφάλιση της
πρόσβασης των Aτόμων με Αναπηρία σε προσαρμόσιμα, πολυγλωσσικά, αρθρωτά,
βιώσιμα και φθηνά προϊόντα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) που
βασίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρόκειται για ένα περιβάλλον λογισμικού
για την κατασκευή εφαρμογών ΕΕΕ που βασίζονται: 1) στην εφαρμογή των αρχών της
Σχεδίασης για Όλους, 2) στα συστατικά λογισμικού και 3) στο μοντέλο ανάπτυξης
ανοιχτού κώδικα.
Προσεγγίζονται οι θεωρίες για την επικοινωνία, τη γλώσσα και την ομιλία και
διερευνώνται οι επικοινωνιακές ανάγκες των πιθανών χρηστών, καθώς και η
συστηματική κατηγοριοποίησή τους. Το περιβάλλον λογισμικού εφαρμόστηκε με
επιτυχία στην υλοποίηση μιας οικογένειας προϊόντων ΕΕΕ που βασίζονται σε
εναλλάξιμα συστατικά. Κατασκευάστηκαν αρκετά συστατικά, έτοιμα προς χρήση,
βασιζόμενα στο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων εικονικών πληκτρολογίων, συστημάτων
μετατροπής κειμένου σε ομιλία, πινάκων επιλογής συμβόλων, συστατικών
ηλεκτρονικής συζήτησης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εφαρμογή του πλαισίου
έδειξε καλή αποδοχή των βοηθημάτων ΕΕΕ που βασίζονται στην ΙΘΑΚΗ από τους
χρήστες και ουσιαστική βελτίωση στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η εμπειρία
των προγραμματιστών κατά την εργασία τους στις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα της
ΙΘΑΚΗΣ αξιολογήθηκε επίσης θετικά.
Λέξεις-κλειδιά:
Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, Λογισμικό ανοιχτού κώδικα, Σχεδίαση για Όλους, Συμβολικά συστήματα επικοινωνίας, Συστατικά λογισμικού
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
17-21, 275-286
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
427