Πρόσληψη βαρέων μετάλλων από φυτά-βολβούς που καλλιεργούνται σε ρυπασμένα εδάφη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309309 347 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-25
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Στασινός Σωτήριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Ζαμπετάκης Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόσληψη βαρέων μετάλλων από φυτά-βολβούς που καλλιεργούνται σε ρυπασμένα εδάφη
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Uptake of heary metals from tuber-plants cultivated in polluted soils
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής εργασίας ήταν να διερευνήσει την πιθανή
πρόσληψη χρωμίου και νικελίου από καρότα, κρεμμύδια και πατάτες καθώς και τις
πιθανές επιπτώσεις αυτών των βαρέων μετάλλων στη δραστικότητα των
αντιοξειδωτικών ενζύμων καταλάση και υπεροξειδάση στα κρεμμύδια και στις
πατάτες.
Τα πειράματα περιελάμβαναν καλλιέργεια βολβών με παράλληλες γραμμές άρδευσης,
κάθε μία από τις οποίες παρείχε στα φυτά υδατικό διάλυμα διαφορετικής
συγκέντρωσης Cr(VI) και Ni(II). Τα διαλύματα μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν,
ήταν από 0 μg/L έως 1.000 μg/L. Για την καλλιέργεια των φυτών χρησιμοποιήθηκε
χώμα, από βιολογικά πιστοποιημένο θερμοκήπιο.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το νερό ποτίσματος που περιέχει Cr(VI) και Ni(II)
μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη επιμόλυνση (cross-contamination) σε
κρεμμύδια και πατάτες. Δεν βρέθηκαν αντίστοιχες αποδείξεις για τα καρότα.
Επίσης, βρέθηκε ότι η συγκέντρωση Cr στις πατάτες σχετίζεται θετικά με τη
συγκέντρωση Cr και Ni στο νερό ποτίσματος.
Επίσης, στα κυριότερα ευρήματα αυτής της εργασίας περιλαμβάνεται η θετική
συσχέτιση ανάμεσα: (i) στις συγκεντρώσεις Cr και Ni στα καρότα, (ii) στις
συγκεντρώσεις Cr και Ni στις πατάτες, (iii) στη συγκέντρωση Cr και στη
δραστικότητα καταλάσης στις πατάτες και (iv) στη συγκέντρωση Ni και στη
δραστικότητα υπεροξειδάσης στα φύλλα κρεμμυδιών.
Τέλος, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη συγκέντρωση Cr και Ni στους
κορμούς κρεμμυδιών.
Λέξεις-κλειδιά:
Χρώμιο, Νικέλιο, Ένζυμα, Πρόσληψη, Βολβοί
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
185
Αριθμός σελίδων:
194