Ρύθμιση της έκφρασης και σχέσεις δομής-λειτουργίας μεταφορέων πουρινών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309327 486 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Γουρνάς Χρήστος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Διαλλινάς (Επιβλέπων), Καθηγήτρια Αμαλία Καραγκούνη, Καθηγητής Οικονόμου Αναστάσιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρύθμιση της έκφρασης και σχέσεις δομής-λειτουργίας μεταφορέων πουρινών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μελετήθηκε ο ρόλος τριών συντηρημένων πολικών αμινοξέων, των Glu356, Gln382 και
Lys439, του μεταφορέα ουρικού οξέος-ξανθίνης UapA του Aspergillus nidulans,
ενός πρότυπου ευκαρυωτικού μικροοργανισμού. Αυτά υποκαταστάθηκαν και τα αλλήλια
μελετήθηκαν φυσιολογικά, μικροσκοπικά και κινητικά για τον καθορισμό των
αλλαγών της λειτουργίας και κινητικής τους συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα
έδειξαν πως το Glu356 είναι απαραίτητο για τη μεταφορά, ενώ φαίνεται να
συμμετέχει στη δέσμευση των υποστρωμάτων. Όσον αφορά τη μετα-μεταφραστική
ρύθμιση του UapA, μελετήθηκε το φαινόμενο της αρνητικής του ρύθμισης από τα
υποστρώματά του. Δείχθηκε πως ο UapA ενδοκυτώνεται από τα υποστρώματά του μέσω
διαλογής στα ενδοσώματα και τελικά αποικοδομείται στο χυμοτόπιο. Η ενδοκύτωση
από υπόστρωμα δείχθηκε να είναι ανεξάρτητη της ενδοκυτταρικής του συγκέντρωσης
αλλά απολύτως εξαρτώμενη της λειτουργίας του μεταφορέα. Το σήμα για την
ενδοκύτωση φαίνεται να προκαλείται από δυναμικές δομικές διαμορφώσεις του
μεταφορέα κατά την ολοκλήρωση του κύκλου μεταφοράς. Η ενδοκύτωση
πραγματοποιείται μέσω ουβικουτινυλίωσης του UapA στην Lys572 από την HulARsp5
λιγάση της ουβικουιτίνης. Τέλος, η ενδοκύτωση δείχθηκε να πραγματοποιείται και
in trans, αφού μόρια ανενεργά ή με αδυναμία ουβικουτινυλίωσης ενδοκυτώνονται
από υπόστρωμα όταν συνεκφράζονται με ένα ενεργό μόριο, γεγονός που υποστηρίζει
τον ολιγομερισμό του UapA.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταφορείς πουρινών, μύκητες, ουρικό οξύ, ενδοκύτωση, ουβικουιτινυλίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
440
Αριθμός σελίδων:
404