Στατιστική ανάλυση και βελτιστοποίηση βιβλιοθηκών συνθετικών φασμάτων γαλαξιών και εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή Gaia

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309337 409 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Καράμπελας Αντώνιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Επικ. Καθηγήτρια Μ. Κοντιζά (επιβλέπουσα)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στατιστική ανάλυση και βελτιστοποίηση βιβλιοθηκών συνθετικών φασμάτων γαλαξιών και εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή Gaia
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας
της Ευρωπαϊκής διαστημικής αποστολής Gaia για τις ανάγκες του συστήματος
Unresolved Galaxy Classifier (UGC), το οποίο πρόκειται να ταξινομήσει και να
παραμετροποιήσει τα εκατομμύρια των φασμάτων γαλαξιών που πρόκειται να
παρατηρηθούν (Bellas-Velidis et al. 2010, 2012; Kontizas et al. 2011),
χρησιμοποιώντας συνθετικά φάσματα κατασκευασμένα με τον κώδικα PEGASE.

Στόχος αυτής της
διατριβής είναι η διερεύνηση της σημασίας των θεωρητικών παραμέτρων
του κώδικα PEGASE και τα εύρη των τιμών για τα oποία δημιουργούνται φάσματα
που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η βιβλιοθήκη συνθετικών φασμάτων γαλαξιών των Tsalmantza, Kontizas et al.
2009 βελτιστοποιήθηκε
(Karampelas et al. 2010, 2011, 2012) και τα βέλτιστα συνθετικά
φάσματα γαλαξιών καταλογοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν στο Κέντρο
Αστρονομικών Δεδομένων CDS (Karampelas et al. 2011), όντας διαθέσιμα μέσω της
υπηρεσίας VizieR
(http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/qcat?J/A+A/538/A38).

Δημιουργήθηκε επίσης μία νέα περισσότερο ρεαλιστική
βιβλιοθήκη συνθετικών φασμάτων γαλαξιών για
τα φωτόμετρα BP/RP (λλ 330 - 1000 nm) και διερευνήθηκε η δημιουργία
φασμάτων επεισοδιακής αστρογέννεσης και φασμάτων για τον
φασματογράφο RVS (λλ 847 - 874 nm) του δορυφόρου
Gaia (Rocca-Volmerange et al. 2011). Στην παραπάνω διερεύνηση, και πέραν των
απλών στατιστικών αναλύσεων, χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές μέθοδοι
τεχνητής νοημοσύνης και εύρεσης προτύπων SVM και PCA.
Λέξεις-κλειδιά:
Γαλαξίες, Φάσματα, Στατιστική, Αστρονομία, Δορυφόρος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
193-204
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
204