Σύνθεση βιοδραστικών δευετερογενών μεταβολιτών και αναλόγων αυτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309377 107 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-04
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Αθηναίος Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γιωτάκης Αθανάσιος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση βιοδραστικών δευετερογενών μεταβολιτών και αναλόγων αυτών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis of bioactive secondary metabolites and their analogues
Περίληψη:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η εναντιοεκλεκτική ολική
σύνθεση δύο φυσικών προϊόντων:της σκυφοστατίνης και της λαουρενοδιτερπενόλης
Λέξεις-κλειδιά:
Δευτερογενείς μεταβολίτες, HIF-1, Φυσικά προϊόντα, Σκυφοστατίνη, Λαουρενοδιτερπενόλη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
194-196
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
192
Αριθμός σελίδων:
206