Σύνθεση και μελέτη μη φυσικών δομών που αλληλεπιδρούν με το ριβοσωμικό RNA

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309382 129 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-23
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μαυρίδης Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεωργιάδης Δημητριος Επίκουρος Καθηγητης ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Βουρλούμης Διονύσιος Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Ζωγράφος Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και μελέτη μη φυσικών δομών που αλληλεπιδρούν με το ριβοσωμικό RNA
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis and study of unnatural structures that interact with the ribosomic RNA
Περίληψη:
Το βακτηριακό ριβόσωμα αποτελεί τον βιολογικό στόχο αρκετών γνωστών
αντιβιοτικών με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των αμινογλυκοζιτών. Οι
φαρμακευτικές ιδιότητες των τελευταίων οφείλονται στην ικανότητα ισχυρής
δέσμευσης τους με το rRNA, και συγκεκριμένα με το A-Site. Συνέπεια της
δέσμευσης αυτής είναι η παρεμπόδιση της σωστής λειτουργίας της πρωτεϊνοσύνθεσης
η οποία τελικά οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο. Ωστόσο παρά την εκτενή χρήση τους
κατά το παρελθόν, η αποτελεσματικότητα τους σήμερα παρουσιάζεται σημαντικά
υποβαθμισμένη λόγο της ολοένα και αυξανόμενης εμφάνισης ανθεκτικών βακτηριακών
σειρών. Στην διατριβή αυτή, στηριζόμενοι στην δομή των αμινογλυκοζιτών και
στοχεύοντας στην δημιουργία μιας νέας γενιάς αντιβιοτικών, πραγματοποιήθηκε
αρχικά ο σχεδιασμός και η σύνθεση μιας σειράς απλοποιημένων σπίρο-δικυκλικών
παραγώγων. Στην συνέχεια για τα πιο δραστικά παράγωγα πραγματοποιήθηκε η
προσθήκη κατάλληλων υποκαταστατών με αποτέλεσμα τη δημιουργία αναλόγων δεύτερης
γενιάς με σαφώς βελτιωμένες ιδιότητες. Επιπλέον αναπτύχθηκε και διερευνήθηκε
ένα νέο πρωτόκολλο ανίχνευσης των κοιλοτήτων δέσμευσης του RNA με μικρά μόρια.
Η δυνατότητα εφαρμογής μιας τέτοιας διεργασίας σε ενώσεις με φαρμακευτική δράση
θα διευκολύνει σημαντικά την εξακρίβωση του μηχανισμού δράσης τους καθώς και
την σύνθεση βελτιωμένων αναλόγων τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάλογα Αμινογλυκοζιτών, Αντιβιοτικά, Σπιροαιθέρες, Α-Site, RNA
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
200

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.