Το σύστημα αντιμεταφοράς Na+/Li+ στα ερυθρά αιμοσφαίρια ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητικών γυναικών και η σχέση του με την προεκλαμψία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309467 368 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-24
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σαρίκα Ελένη-Λήδα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Θεοχάρης Παταργιάς (επιβλέπων) Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Μιλτιάδης Τύπας Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. ,Εμμανουήλ Φραγκούλης Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το σύστημα αντιμεταφοράς Na+/Li+ στα ερυθρά αιμοσφαίρια ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητικών γυναικών και η σχέση του με την προεκλαμψία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Erythrocyte Na+-Li+ counter-transport activity in insulin dependent diabetic women with preexisting preeclampsia
Περίληψη:
Στόχος της μελέτης: Η διερεύνηση πιθανής παθογενετικής συσχέτισης μεταξύ της
δραστηριότητας του συστήματος αντιμεταφοράς νατρίου-λιθίου (ΣΑ Na+/Li+) στα
ερυθρά αιμοσφαίρια και των επιπέδων ομοιαζόντων με διγοξίνη ουσιών (DLIS) στο
πλάσμα, ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητικών (ΣΔ1) και ευγλυκαιμικών γυναικών με
προϋπάρχουσα προεκλαμψία (ΠΕ) κατά την κύηση. Επίσης στόχος ήταν η διερεύνηση
πιθανής γενετικής επιβάρυνσης στις γυναίκες με ΠΕ.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήσαμε τη δραστηριότητα του ΣΑ Na+/Li+ και τα επίπεδα
πλάσματος των DLIS σε 12 ΣΔ1 γυναίκες με προϋπάρχουσα ΠΕ (ομάδα 1) 12 ΣΔ1 χωρίς
ΠΕ (ομάδα 2), 23 ευγλυκαιμικές γυναίκες με προϋπάρχουσα ΠΕ (ομάδα 3) και 12
φυσιολογικές γυναίκες (ομάδα 4). Η μελέτη έγινε τουλάχιστον 4 μήνες μετά τον
τοκετό.
Μελετήσαμε επίσης, τους ίδιους παράγοντες σε 26 γονείς από 13 γυναίκες με ΠΕ
κατά την κύηση.
Αποτελέσματα: Η δραστηριότητα του ΣΑ Na+/Li+ βρέθηκε υψηλότερη στην ομάδα 1
συγκρινόμενη με την ομάδα 2 (mean ± SEM ; 0.32 ± 0.05 vs 0.19 ± 0.02
mmol/LRBC/hr p < 0.05) και στην ομάδα 3 συγκρινόμενη με την ομάδα 4 (0.36 ±
0.004 vs 0.17 ± 0.01 mmol/LRBC/hr, p < 0.01). Τα επίπεδα των DLIS βρέθηκαν
υψηλότερα στην ομάδα 3 συγκρινόμενη με την ομάδα 4 (0.73 ± 0.19 vs 0.295 ±
0.07ng/ml; p < 0.05) ενώ δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 2
διαβητικών ομάδων (1 και 2). Στις ομάδες 1 και 3 βρέθηκε θετική συσχέτιση
μεταξύ της δραστηριότητας του ΣΑ Na+/Li+ και των επιπέδων DLIS. (r = 0.927; p <
0.001 and r = 0.485; p < 0.05 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Αυξημένη δραστηριότητα του ΣΑ Na+/Li+ και αυξημένα επίπεδα DLIS
μετά τον τοκετό στις γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψίας, είναι πιθανόν να
αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής της κύησης
τόσο σε διαβητικές όσο και σε ευγλυκαιμικές γυναίκες.
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα Αντιμεταφοράς Νατρίου-Λιθίου, Προεκλαμψία, Διαβήτης Κύησης, Υπέρταση, Ενδογενείς αναστολείς Na+/K+ ATPάσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
108