Ανασυνδυασμένη FSH σε σύγκριση με HMG στο βραχύ πρωτόκολλο GnRH-αγωνιστή για IVF ή ICSI: Η επίδρασή τους στην έκφραση των υποδοχέων της αντιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2 στα ανθρώπινα κοκκώδη κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310014 417 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-06
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου Χρυσή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Καλλιανίδης Κωνσταντίνος, Δρακάκης Πέτρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανασυνδυασμένη FSH σε σύγκριση με HMG στο βραχύ πρωτόκολλο GnRH-αγωνιστή για IVF ή ICSI: Η επίδρασή τους στην έκφραση των υποδοχέων της αντιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2 στα ανθρώπινα κοκκώδη κύτταρα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο αναπαραγωγικό σύστημα η αντιπονεκτίνη ρυθμίζει την κρίσιμη σχέση ανδρογόνων-
οιστρογόνων διαμέσου της επίδρασής της στην ινσουλίνη και αυτή της η
ιδιότητα παίζει ρόλο στην ωοθυλακική ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με το εύρημα ότι η
χορήγηση ανασυνδυασμένης LH αυξάνει τα επίπεδα της αντιπονεκτίνης,
πραγματοποιήσαμε μία μελέτη σχετικά με την επίδραση που θα μπορούσε να έχει η
χορήγηση διαφορετικών ορμονών στην έκφραση της αντιπονεκτίνης και των υποδοχέων
της και να διαλευκάνουμε τον ρόλο της στην διαδικασία της εξωσωματικής
γονιμοποίησης.
Έτσι σε βραχύ πρωτόκολλο GnRH-αγωνιστή χορηγήθηκε rFSH σε 12 γυναίκες και HMG
σε άλλες 12.
Διαπιστώθηκε ότι στην ομάδα rFSH είχαμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τον
αριθμό των ληφθέντων ωαρίων, το ποσοστό των ώριμων ωαρίων, τον αριθμό των
ωοθυλακίων μεγαλύτερων από 12mm και προέκυψαν περισσότερα έμβρυα. Κατόπιν
στατιστικής επεξεργασίας φάνηκε ότι ο αριθμός ληφθέντων ωαρίων και ο αριθμός
των ωοθυλακίων μεγαλύτερων από 12mm διέφερε ανεξάρτητα από την επίδραση της
αντιπονεκτίνης.
Επίσης σχετικά με την έκφραση των υποδοχέων βρέθηκε ότι στην ομάδα rFSH ο
AdipoR1 εκφράστηκε περισσότερο από ότι στην HMG. Ακόμη τα ποσοστά επίτευξης
κύησης ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων και φάνηκε ότι υπάρχει σημαντική θετική
συσχέτιση
μεταξύ των επιπέδων της αντιπονεκτίνης και του αριθμού εμβρύων καθώς και των
ωοθυλακίων μεγαλύτερων από 12 mm ανεξαρτήτως ομάδας. Επίσης,δεν παρατηρήσαμε
στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της αντιπονεκτίνης στο
ωοθυλακικό υγρό των δύο ομάδων.
Οι διαφορές στον σχεδιασμό των δύο μελετών δύνανται να εξηγήσουν τα διαφορετικά
ευρήματα.
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιπονεκτίνη, Γονιμοποίηση, Ωάρια, Υποδοχείς , Κοκκώδη κύτταρα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
117-118
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
256
Αριθμός σελίδων:
120

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.