Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310099 82 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-02
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κερασίδης Σταύρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Δ. Κακίσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει τα
σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά τη διαγνωστική και θεραπευτική
αντιμετώπισή της ενδοδιαφυγής τύπου ΙΑ.
Μέθοδος: Το υλικό λήφθηκε από μια σύνθετη-ολοκληρωμένη αναζήτηση
χρησιμοποιώντας τις εξής βάσεις δεδομένων: MEDLINE, EMBASEκαι GOOGLESCHOLAR.
Πρoηγούμενες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, μετα-αναλύσεις, αναφορές περιστατικών
και προοπτικές μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας.
Αποτελέσματα: Η ενδοδιαφυγή τύπου ΙΑ αποτελεί μία επιπλοκή που εμφανίζεται
συχνότερα εντός των πρώτων 30 ημερών μετά την αποκατάσταση, με συχνότητα που
κυμαίνεται στις διάφορες μελέτες από 0% έως και πάνω από 50%. Συχνότερα
εμφανίζεται μετά από αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος.Χωρίς ταχεία και
αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του ανευρύσματος με
συχνότητα 3.5% τον χρόνο. Οι κύριες επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης
περιλαμβάνουν την αγγειοπλαστική με μπαλόνι, την τοποθέτηση ενδονάρθηκα, την
τοποθέτηση νέου ενδομοσχεύματος, τον εμβολισμό ή ακόμα και την ανοικτή
αποκατάσταση, όταν αποτύχει κάποια από τις προηγούμενες λιγότερο επεμβατικές
μέθοδοι, με πολύ καλά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Η ενδοδιαφυγή τύπου ΙΑ αποτελεί μία σημαντική πρώιμη αλλά και
όψιμη επιπλοκή της ενδαγγειακής αποκατάστασης των ανευρυσμάτων της αορτής, που
θα μπορούσε να αποφευχθεί με προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Η έγκαιρη
αναγνώριση και αντιμετώπισή της έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και μειώνει τον
κίνδυνο των περαιτέρω επιπλοκών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοδιαφυγή Ια, Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, Ενδαγγειακή αποκατάσταση, Επιπλοκές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
29

document.pdf
494 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.