Ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών: μια κλινική οντότητα που σχετίζεται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο νέων ατόμων - αθλητών. Ορισμός, κατηγοριοποίηση, επίπτωση- επιπολασμός, παθοφυσιολογία, διαφορική διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310120 249 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-09
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δανελάτος Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝΑ Αττικόν, Δαγρές Νικόλαος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών: μια κλινική οντότητα που σχετίζεται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο νέων ατόμων - αθλητών. Ορισμός, κατηγοριοποίηση, επίπτωση- επιπολασμός, παθοφυσιολογία, διαφορική διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι στεφανιαίες αρτηρίες παρουσιάζουν συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες όσον
αφορά την ανατομική τους μορφολογία. Οι ανωμαλίες αυτές συσχετίζονται με
αυξημένη θνησιμότητα και συνδυάζονται είτε με προοδευτική εμφάνιση κλινικής
συμπτωματολογίας, είτε με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Η ανατομική τους
μορφολογία, όπως και η παθοφυσιολογία που συνδέεται με αυτές, παρουσιάζει
μεγάλη ποικιλία.
Οι συγγενείς ανωμαλίες περιλαμβάνουν ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων
αρτηριών από την αορτή ή την πνευμονική αρτηρία, σημαντική στένωση ή ατρησία
του αριστερού κυρίου στελέχους, αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες των στεφανιαίων
αρτηριών μεταξύ τους ή με άλλες καρδιακές κοιλότητες, και ενδομυοκαρδιακή
πορεία τους.
Οι επίκτητες ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων περιλαμβάνουν
συστηματικές αγγειΐτιδες, όπως νόσος Kawasaki, απώτερες μετεπεμβατικές
στενώσεις, ή ιατρογενείς επιπλοκές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια επεμβατικών
πράξεων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.
Το κεφάλαιο των ανωμαλιών των στεφανιαίων αγγείων κατά τα τελευταία
χρόνια έχει κινήσει το ενδιαφέρον κυρίως των καρδιολόγων όσον αφορά τον ακριβή
ορισμό τους και τη μορφολογία τους, την κλινική τους εικόνα, την κατάλληλη
διαγνωστική προσέγγιση, την πρόγνωση τους και τον τρόπο θεραπείας τους
(επεμβατική ή χειρουργική).
Είναι πολύ σημαντικό το κάθε είδος ανωμαλίας των στεφανιαίων αρτηριών να
εκτιμάται ως αυτόνομη κλινική οντότητα και να αντιμετωπίζεται αναλόγως.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εκτενής ανασκόπηση της σχετικής
αγγλικής βιβλιογραφίας και η αναφορά της καθορισμένης και διεθνώς
αναγνωρισμένης ονοματολογίας και ταξινόμησης τους, ο διαγνωστικός αλγόριθμος
που πρέπει να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και ακριβή διάγνωση τους, ο
συγκεκριμένος και καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης τους, όπως και η
μετεπεμβατική διαδικασία παρακολούθησης τους.
Οι ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων επειδή δύναται να σχετίζονται και με
περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου νέων ατόμων ή αθλητών, μπορεί να αποτελούν
πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι πολύ σημαντική η λεπτομερής γνώση του
συγκεκριμένου αντικειμένου, ειδικά όσον αφορά τους καρδιολόγους, και σχετίζεται
με την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των βλαβερών συνεπειών τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών , Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, Αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, Νέων ατόμων- αθλητών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
63

document.pdf
525 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.