Αξιολόγηση γνώσεων των νοσηλευτών στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310131 132 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-22
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μελισσηνού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν. Δαγρές
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση γνώσεων των νοσηλευτών στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη
αιτία θανάτου κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Η πιο κοινή μορφή πάθησης της
καρδιάς είναι η στεφανιαία νόσος. Σήμερα όλοι συμφωνούν ότι η καλύτερη θεραπεία
της στεφανιαίας νόσου είναι η πρόληψή της μέσω της κατανόησης του ρόλου και
φυσικά του ελέγχου των προδιαθεσικών παραγόντων, εκείνων δηλαδή των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών που η παρουσία τους προμηνύει την εμφάνιση, αλλά και την
εξέλιξη της νόσου. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν οι επαγγελματίες υγείας
και κυρίως οι νοσηλευτές μέσω της εκπαίδευσης και των γνώσεών τους.
Η αξιολόγηση των γνώσεων των νοσηλευτών στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου.
Συγκρίνοντας τις σωστές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 469 νοσηλευτές που
συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες ηλικίας 30-39 ετών
έδωσαν περισσότερες σωστές απαντήσεις από όσους ήταν ηλικίας 20-29 ετών και
όσους ήταν ηλικίας πάνω από 40 ετών. Το ίδιο παρατηρήθηκε και με όσους είχαν
περισσότερο από 10 χρόνια προϋπηρεσίας έναντι όσων είχαν κάτω από 10 χρόνια
προϋπηρεσίας. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν σχετικά με το
μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
υπερείχαν στις γνώσεις έναντι των νοσηλευτών τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Κατά μέσο όρο παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση p=0,000
στα άτομα που είχαν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό δίπλωμα, έναντι όσων δεν
είχαν. Επίσης, οι εργαζόμενοι νοσηλευτές στα νοσοκομεία έδωσαν περισσότερες
σωστές απαντήσεις από όσους εργάζονταν σε άλλους τομείς της υγείας. Τέλος,
συγκριτικά με τις σωστές απαντήσεις που δόθηκαν από τους νοσηλευτές που
εργάζονταν στην καρδιολογική κλινική παρατηρήθηκε πιο υψηλό ποσοστό σωστών
απαντήσεων από όσους εργάζονταν σε άλλες κλινικές. Το νοσηλευτικό προσωπικό,
που δουλεύει σε πνευμονολογική κλινική, έδωσε τις περισσότερες λανθασμένες
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, που τους μοιράστηκε.
Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των νοσηλευτών στη χώρα μας
διαθέτει μέτριες γνώσεις για τη στεφανιαία νόσο και για τους παράγοντες που
ευθύνονται για την εμφάνισή της. Για αυτόν τον λόγο είναι επιτακτική ανάγκη η
εκπαίδευσή τους, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην πρόληψη της νόσου και έτσι
τα ποσοστά εμφάνισής της να περιοριστούν. Επομένως, οι νοσηλευτές έχουν χρέος
να ενεργήσουν σαν εκπαιδευτές στην κοινωνία στον τομέα της πρόληψης της νόσου.
Λέξεις-κλειδιά:
Ρόλος του νοσηλευτή, Στεφανιαία νόσος, Πρωτογενής πρόληψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
99