Αξιολόγηση των συστημάτων εκτίμησης βαρύτητας APACHE II και SOFA των βαρέων πασχόντων στην προσπάθεια απογαλακτισμού τους από τον μηχανικό αερισμό στην ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310183 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-06
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Πολύδερα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρη καθηγήτρια Ν. Ιακωβίδου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση των συστημάτων εκτίμησης βαρύτητας APACHE II και SOFA των βαρέων πασχόντων στην προσπάθεια απογαλακτισμού τους από τον μηχανικό αερισμό στην ΜΕΘ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση των συστημάτων
εκτίμησης βαρύτητας APACHE II και SOFA score των βαρέως πασχόντων κατά τον
απογαλακτισμού τους από τον μηχανικό αερισμό στην διάρκεια νοσηλείας τους στην
ΜΕΘ.
Mέθοδοι: 28 μηχανικά αεριζόμενοι βαρέως πάσχοντες, ηλικίας 19- 93 ετών.
Mετρήθηκαν τα APACHE II και SOFA score στην εισαγωγή και καθημερινά μόνον τα
SOFA μέχρι την έξοδό τους.
Αποτελέσματα: Οι βαθμολογίες των SOFA (εισαγωγής, mean και max) παρουσιάζουν
θετική συσχέτιση με το APACHE II και την θνητότητα APACHE II. Οι ασθενείς που
παρέμειναν στην ΜΕΘ για μεγαλύτερο διάστημα, χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να
απογαλακτιστούν και να αποσωληνωθούν ή να αναπνεύσουν μέσω τραχειοστομίας,ενω
υποβλήθηκαν σε περισσότερες από δοκιμασίες αυθόρμητης.
Βάσει των SOFA: οι ασθενείς ήταν σε σοβαρότερη κατάσταση την ημέρα εισαγωγής
τους, προοδευτικά στην πλειοψηφία τους εμφάνισαν βελτίωση των SOFA (και της
κλινικής τους κατάστασης) σε όλα τα συστήματα, πέραν του αναπνευστικού, όπου οι
ασθενείς εισήχθησαν με μικρότερο SOFA (κατά κύριο λόγο με δυσλειτουργία: SOFA
1-2) και δεν βελτιώθηκαν την ημέρα της αποσηλήνωσης/τραχειοστομίας και το πρώτο
24ώρου μετά, οπότε οι ασθενείς βρίσκονταν σε αυτόματη αναπνοή. Tα άτομα όμως με
αναπνευστική δυσλειτουργία (SOFA αναπν. 1-2) στην εισαγωγή κατάφεραν να
αποσωληνωθούν (με SOFA αναπν. 2-3) και να παραμείνουν σε αυτόματη αναπνοή μέχρι
την έξοδό τους από την ΜΕΘ.
Συμπεράσματα: Για τον επιτυχή απογαλακτισμό σημαντικό ρόλο παίζει η διάρκεια
παραμονής των ασθενών και ο αριθμός των δοκιμών της αυτόματης αναπνοής, στις
οποίες θα χρειαστεί να υποβληθούν, ώστε να αποδεσμευτούν από το μηχάνημα. Από
την παρούσα μελέτη δεν προέκυψε κάποια συσχέτιση των συστημάτων αξιολόγησης της
βαρύτητας με τον απογαλακτισμό και τις δοκιμές αυτόματης αναπνοής.
Λέξεις-κλειδιά:
Μηχανικός αερισμός , APACHE II, SOFA, Απογαλακτισμός από τον μηχανικό αερισμό, Αναδρομική μελέτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
168
Αριθμός σελίδων:
91