Αξονική κολονογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310193 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Στασινοπούλου Μυρσίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονόμου Γεωργία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξονική κολονογραφία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αξονική κολονογραφία (ΑΚ) αποτελεί διαγνωστική μέθοδο του παχέος εντέρου
(ΠΕ) και προκύπτει από την ειδική επεξεργασία των ογκομετρικών δεδομένων της
αξονικής τομογραφίας.
Η τεχνολογική πρόοδος έχει συντελέσει στη βελτίωση πολλών παραγόντων της
εξέτασης, όπως στη μείωση του χρόνου σάρωσης και επεξεργασίας, στην ελάττωση
της δόσης ακτινοβολίας, στην ανακατασκευή εικόνων υψηλότερης ευκρίνειας και
στις τεχνικές προβολής που αποσκοπούν στην καλύτερη ερμηνεία της.
Ο κλινικός ρόλος της ΑΚ έχει διερευνηθεί και αξιολογηθεί σε πολλές κλινικές
μελέτες.
Έχουν καθοριστεί οι ενδείξεις της εξέτασης, βασικότερες εκ των οποίων είναι η
ατελής κολονοσκόπηση, η αδυναμία ή άρνηση του ασθενούς να εξεταστεί με
κολονοσκόπηση, η προεγχειρητική εκτίμηση επί λαπαροσκοπικής εκτομής του
καρκίνου στο ΠΕ και ο έλεγχος επί κολοστομίας.
Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΑΚ έχουν διεξοδικά μελετηθεί. Βασικά
πλεονεκτήματα αποτελούν, η δυνατότητα ελέγχου όλων των τμημάτων του ΠΕ, αλλά
και του περικολικού χώρου.
Μειονεκτήματα είναι η αδυναμία βιοψίας και η έκθεση στην ακτινοβολία.
Η υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα της ΑΚ να ανιχνεύει τον καρκίνο του ΠΕ αλλά
και το μικρό πολύποδα την έχει συμπεριλάβει σε μια από τις πέντε δοκιμασίες του
ΠΕ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της American Cancer Society.
Η εξέταση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αξιόπιστη, ελάχιστα επεμβατική, ασφαλής
και καλώς αποδεκτή.
Λέξεις-κλειδιά:
Αξονική κολονογραφία, Αξονική κολονοσκόπηση, Καρκίνος παχέος εντέρου, Πολύποδας παχέος εντέρου, Ορθοκολικός καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
156
Αριθμός σελίδων:
83

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.