Απομυελινωτική νόσος και κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310220 147 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-05-12
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μυτά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν. Καθ.Τσιβγούλης Γεώργιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απομυελινωτική νόσος και κατάθλιψη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Κλινικά η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει έως και 50% των ασθενών με
σκλήρυνση κατά πλάκας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό σχετίζεται με αύξηση
της νοσηρότητας και θνησιμότητας και θεωρείται από τους ασθενείς ως ένας από
τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής τους. Η βιβλιογραφική
ανασκόπηση αυτή συνοψίζει τις τρέχουσες προοπτικές σχετικά με τη διάγνωση, τη
χρησιμότητα των βοηθητικών προγραμμάτων αυτο εξέτασης με ερωτηματολόγια, τα
προειδοποιητικά σημάδια πρόθεσης αυτοκτονίας και τις βιολογικές και
ψυχοκοινωνικές μεταβλητές που εμπλέκονται στην αλλαγή της διάθεσης. Ειδικότερα,
η σχέση μεταξύ κατάθλιψης και διαρθρωτικών εγκεφαλικών ανωμαλιών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από εξετάσεις απεικόνισης, αλλά και
από τις μεταβολές του ανοσολογικού μηχανισμού και την εφαρμογή των πρόσφατων
φαρμακευτικών θεραπειών. Η κατάθλιψη είναι θεραπεύσιμη, όπως αποκαλύπτουν τα
αποτελέσματα από τυχαιοποιημένες μελέτες με αντικαταθλιπτικά, γνωσιακή και
συμπεριφορική θεραπεία. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα αντισταθμίζονται από
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κατάθλιψη συχνά παραβλέπεται και
υποθεραπεύεται.
Λέξεις-κλειδιά:
Απομυελινωτική νόσος , Σκλήρυνση κατά πλάκας, Κατάθλιψη, Αιτιοπαθογεννετικοί μηχανισμοί, Διαταραχές της διάθεσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
i, 41