Αυτοκτονικότητα σε ασθενείς με καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310323 130 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-24
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παψαρά Ανθούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Κονταξάκης Βασίλειος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοκτονικότητα σε ασθενείς με καρκίνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Στόχος του παρόντος πονήματος είναι να αναδείξει την σχέση της
αυτοκτονικής διάθεσης και συμπεριφοράς σε ασθενείς με εοπλασματική νόσο
(καρκίνο), όπως αυτή έχει καταγραφεί σε έρευνες και μελέτες στην Ελλάδα και
στον υπόλοιπο κόσμο. Να επισημάνει σχετιζόμενους αιτιολογικούς παράγοντες και
να προτείνει θέσεις για την
ύφεση του φαινομένου. Μεθοδολογία: Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η
βιβλιογραφική ανασκόπηση σε παγκόσμιες βάσεις επιστημονικών δεδομένων, (Cinahl,
Medline, κ.α.), με λέξεις κλειδιά όπως: cancer- suicidality, cuicidal
ideation-cancer). Στη συνέχεια αναζητούνται στοιχεία
ταυτίσεων ή αποκλίσεων των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ανάλυση των
σημαντικότερων για την προσπάθεια γενικευμένων συμπερασμάτων.
Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των ερευνών αναδεικνύει σημαντική θετική σχέση
αυτοκτονικότητας και καρκίνου. Οι αυτοκτονίες και οι αυτοκτονικές συμπεριφορές
είναι περίπου διπλάσιες στους καρκινοπαθείς από ότι στο γενικό πληθυσμό με
επικράτηση στον ανδρικό πληθυσμό, τρίτης ηλικίας με κακής πρόγνωσης καρκίνο.
Λόγω της εξάπλωσης της νόσου και των συνοδών προβλημάτων δημιουργείται ένα
σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα το
οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι θεραπευτές μαζί με τους ασθενείς και αυτούς
που σχεδιάζουν ή παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
Συμπεράσματα: Η ψυχική απάντηση στη νόσο του καρκίνου τις περισσότερες φορές
κινείται σε φάσμα σημαντικής παθολογίας, έτσι που γίνεται απαραίτητη η
συμμετοχή των ειδικών από τον χώρο της ψυχιατρικής. Η ψυχοογκολογία είναι μια
νέα διάσταση της ιατρικής επιστήμης και πρακτικής που προέκυψε από τις ανάγκες
των καρκινοπαθών και
τεκμηριώνει την πολυπλοκότητα των παρεμβάσεων με γνώμονα το βιοψυχοκοινωνικό
μοντέλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοκτονικότητα, καρκίνος, αυτοκτονικός ιδεασμός, καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
69