Διερεύνηση νέων απεικονιστικών τεχνικών σε MRI καρδιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310723 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-09
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευσταθόπουλος Ευστάθιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση νέων απεικονιστικών τεχνικών σε MRI καρδιάς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών «Επεμβατική Ακτινολογία».
Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη της αξίας της stress CMR στη
διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Ειδικότερα, η μελέτη εστιάζεται στην εκτίμηση
της διαγνωστικής ακρίβειας της stress CMR για τη διάγνωση της μυοκαρδιακής
ισχαιμίας μέσα από τη σύγκρισή της με άλλες καθιερωμένες απεικονιστικές
τεχνικές. Παράλληλα, μελετάται ο μηχανισμός δράσης, η αποτελεσματικότητα και το
προφίλ ασφαλείας των φαρμακευτικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται στη stress
CMR, καθώς και η προγνωστική αξία των διαφόρων πρωτοκόλλων της μεθόδου κατά την
εφαρμογή των οποίων χορηγούνται οι παράγοντες αυτοί , μέσα από την ανασκόπηση
της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Η CMR αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την διάγνωση της μυοκαρδιακής
ισχαιμίας και, κατ’επέκταση, της στεφανιαίας νόσου. Μπορεί να εκτιμήσει την
αιμάτωση του μυοκαρδίου, την λειτουργικότητά του, την μυοκαρδιακή νέκρωση και
την ύπαρξη βιωσιμότητας, με ακρίβεια παρόμοια ή ανώτερη από εκείνη που
παρέχεται από άλλες καθιερωμένες απεικονιστικές τεχνικές.
Εκλεκτικοί αγωνιστές των Α2Α υποδοχέων, regadenoson, έχουν παρόμοιο μηχανισμό
δράσης με την αδενοσίνη αλλά συνοδεύονται από μικρότερο ποσοστό ανεπιθύμητων
ενεργειών, με σημαντικότερο το γεγονός της σπάνιας εμφάνισης βρογχόσπασμου και
κολποκοιλιακού αποκλεισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Ισχαιμία , Μυοκάρδιο, Αδενοσίνη, Βρογχόσπασμος, Αιμάτωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
191
Αριθμός σελίδων:
79

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.