Διερεύνηση της κλινικης χρησιμότητας των ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής kccq,dasi και sf36 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310781 534 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μπεχλιβάνου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Ρίζος Ιωάννης, Κατσούλας Θεόδωρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της κλινικης χρησιμότητας των ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής kccq,dasi και sf36 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός. Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και
της κλινικής χρησιμότητας των ερωτηματολογίων εκτίμησης της ΣΥΠΖ SF36, DASI
και KCCQ σε ασθενείς με ΚΑ.
Μέθοδος. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 201 ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια που νοσηλεύθηκαν στην Β΄ ΠΚΚ του Π.Γ.Ν «Αττικόν». Oι ασθενείς
συμπλήρωσαν τις τρεις κλίμακες αξιολόγησης, εκτιμήθηκαν οι συν-νοσηρότητες
υπεβλήθησαν σε 6mwt, σε υπερηχογραφικό έλεγχο (ΚΕ%) και την μέτρηση του ΝΤ-
proBnp.
Αποτελέσματα. Ποσοστό 56,2% έπασχε από ισχαιμικής και 43,8% από διατατικής
αιτιολογίας καρδιακή ανεπάρκεια. Το 50,3% ταξινομήθηκε στο στάδιο ΝΥΗΑ ΙΙΙ και
το 16,6% στο IV. Η ποιότητα ζωής των ασθενών αποδείχθηκε επηρεασμένη.
Παρατηρήθηκε αυξημένη θνησιμότητα των ασθενών κατά το πρώτο τρίμηνο
παρακολούθησης. Συσχετίστηκαν σημαντικά ΝΥΗΑ και 6MWT με κάθε ένα
ερωτηματολόγιο χωριστά. Οι συν-νοσηρότητες συσχετίστηκαν σημαντικά με το DASI,
το ΝΤ-ProBnp με το KCCQ και το DASI. Το κάθε ερωτηματολόγιο
συμπεριλαμβανομένων με τις κλίμακες του παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση
μεταξύ τους.
Συμπεράσματα. Η ΠΖ επηρεάζεται από NYHA και ενδεχομένως από την αύξηση του
NT-proBNP και την ύπαρξη συν-νοσηροτήτων. Ασθενείς με κακή ΠΖ εμφανίζουν
μικρότερη επιβίωση και αυξημένη θνησιμότητα. Τα KCCQ και DASI απέδειξαν την
προγνωστική αξία ως προς την επιβίωση και τη θνησιμότητα. Ο συνδυασμός δύο ή
περισσοτέρων εργαλείων αξιολόγησης διασφαλίζει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων για την ΠΖ των ασθενών με ΚΑ.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπάρκεια, Ποιότητα ζωής, Ερωτηματολόγια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
213
Αριθμός σελίδων:
134

document.pdf
928 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.