Επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων TNF-α στον ορό γυναικών με καθ'έξιν αποβολές στον ελληνικό χώρο και συσχέτισή τους με πολυμορφισμούς του γονιδίου έκφρασής του

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311310 436 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-05
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χαρατσή Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Λουτράδης Δημήτριος, Καλλλιανίδης Κωνσταντίνος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων TNF-α στον ορό γυναικών με καθ'έξιν αποβολές στον ελληνικό χώρο και συσχέτισή τους με πολυμορφισμούς του γονιδίου έκφρασής του
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Serum levels of tumour necrosis factor-alpha TNF-α ιin women with recurrent miscarriages and correlation with polymorphisms of TNF-α gene expression
Περίληψη:
Περίληψη
Καθ'έξιν ή επανειλημμένες αυτόματες αποβολές (ΕΑΑ) αποκαλούνται οι εμβρυικές
απώλειες τριών ή περισσότερων διαδοχικών κυήσεων μικρότερων των 20 εβδομάδων.
Ταξινομούνται σε πρωτοπαθείς, δευτεροπαθείς και τριτοπαθείς. Οι πρωτοπαθείς
αφορούν γυναίκες που έχουν τρεις ή περισσότερες αυτόματες αποβολές με τον ίδιο
σύντροφο και καμία κύηση μετά την 20ή εβδομάδα. Οι καθ'έξιν αποβολές είναι
δευτεροπαθείς όταν εμφανίζονται μετά από μία τουλάχιστον επιτυχή κύηση ή
ενδομήτριο θάνατο ενώ χαρακτηρίζονται ως τριτοπαθείς μετά από επιτυχή
εγκυμοσύνη της οποίας όμως προηγήθηκαν αποβολές.
Πρόκειται για μία δυσάρεστη κατάσταση, με σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις,
που απαιτεί διερεύνηση των αιτιών, τα οποία μπορεί να είναι γενετικά, ανατομικά
της μήτρας, ενδοκρινικά, λοιμώδη, ανοσολογικά ή θρομβοφιλικά.
Αναφορικά με τις επανειλημμένες αυτόματες αποβολές ανοσολογικής αιτιολογίας,
αυτές διακρίνονται σε αλλοάνοσες και αυτοάνοσες. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα,
στις αλλοάνοσες αποβολές το ανοσιακό σύστημα της μητέρας αναγνωρίζει το κύημα
ως "ημιαλλομόσχευμα" και εγείρει αντίδραση απόρριψης του κυήματος τύπου Th-1.
Κατά την Th-1 ανοσιακή απάντηση εκκρίνονται κυτταροκίνες όπως ο παράγοντας
νέκρωσης των όγκων TNF-α, η ιντερλευκίνη IL-2, η ιντερφερόνη IFN-γ, ενώ η
αδυναμία μεταστροφής της Th-1 σε Th-2 τύπου απάντηση έχει ως συνέπεια την
απώλεια του κυήματος.
Δεδομένου ότι η Th-1 ανοσιακή απάντηση πυροδοτείται επίσης από το στρες, τις
λοιμώξεις και τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο TNF-α ως κυτταροκίνη-διαμεσολαβητής της
Th-1 απάντησης, θα μπορούσε να εμπλέκεται όχι μόνο στις αλλοάνοσες καθ'έξιν
αποβολές αλλά και σε εκείνες που προκαλούνται από λοιμογόνο παράγοντα, στρες ή
αυτοάνοσο νόσημα. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα είναι πολύ λίγες οι μελέτες που
καταδεικνύουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα TNF-α στον
ορό, συγκεκριμένους πολυμορφισμούς του TNF-α γονιδίου και την εμφάνιση
επανειλημμένων αποβολών. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες μελέτες είχαν κάποιους
περιορισμούς όπως το σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος, αποδυναμώνοντας τη
στατιστική τους ισχύ.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση των επιπέδων του TNF-α στον ορό του
αίματος γυναικών με καθ'έξιν αυτόματες αποβολές, καθώς επίσης και η συσχέτισή
των επιπέδων αυτών με τον πολυμορφισμό -238G/A του γονιδίου που είναι υπεύθυνο
για την έκφραση του TNF-α.
Υλικό της μελέτης είναι 90 γυναίκες με καθ’έξιν αποβολές με ομάδα ελέγχου 95
γυναίκες χωρίς ιστορικό καθ’έξιν αποβολών. Για τον προσδιορισμό των επιπέδων
του TNF-α χρησιμοποιήθηκε μία ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά των επιπέδων του TNF-α μεταξύ των γυναικών με επανειλημμένες
αυτόματες αποβολές και των γόνιμων γυναικών, καθώς επίσης ότι τα συγκεκριμένα
επίπεδα είναι ανεξάρτητα από την παρουσία του πολυμορφισμού -238G/A του TNF-α
γονιδίου. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν
είναι δυνατό να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα εξαιτίας περιορισμών κατά τον
σχεδιασμό της μελέτης όπως είναι το μικρό μέγεθος του δείγματος, η ετερογένεια
ασθενών και μαρτύρων ως προς την ηλικία και το κάπνισμα, η μέτρηση του TNF-α
μόνο σε γυναίκες που δεν κυοφορούσαν κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στην
παρούσα έρευνα.
Λέξεις-κλειδιά:
Κυτταροκίνες, TNF-α, Επανειλημμένες αυτόματες αποβολές, Πολυμορφισμός , Ανοσιακή απάντηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
166-168
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
130
Αριθμός σελίδων:
179