Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας σε ένα δείγμα γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311360 139 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-25
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κόκκα Αναστασία
Μικελάτου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρούσος Γ. Καθηγητής, Φούκα Γ. Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Βάρβογλη Λ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας σε ένα δείγμα γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της
διαχείρισης του στρες σε ένα δείγμα γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή
βία από τον σύντροφό τους. Η τυχαιοποιημένη αυτή κλινική μελέτη
πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2015. Το δείγμα
συλλέχθηκε από φορείς οι οποίοι παραχώρησαν άδεια για την συλλογή του
δείγματος, ο κυριότερος ήταν η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Συνολικά,
πήραν μέρος στην έρευνα 60 γυναίκες, οι οποίες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα
παρέμβασης και σε ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα παρέμβασης (n=30) εφαρμόστηκε το
πρόγραμμα Διαχείρισης του Στρες και Προαγωγής της Υγείας. Χρησιμοποιήθηκαν
εργαλεία, ώστε να εκτιμηθούν τα επίπεδα στρες, κατάθλιψης και άγχους, η
αυτοεκτίμηση, η αυτοαποτελεσματικότητα, η καθημερινότητα και ο τρόπος
αντιμετώπισης ενός γεγονότος, το κέντρο ελέγχου της υγείας και η μορφή της
κακοποίησης. Η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντική μείωση στα επίπεδα του
στρες, της κατάθλιψης, του άγχους, καθώς και αύξηση της αυτοεκτίμησης και
βελτίωση του υγιεινού τρόπου ζωής, μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος, βελτίωση
της αυτο-αποτελεσματικότητας. Με βάση αυτά τα ευρήματα παροτρύνουμε τους
επαγγελματίες της υγείας να υιοθετήσουν τις τεχνικές διαχείρισης του στρες, ως
ένα επιπλέον μέσο για την ενδυνάμωσή των γυναικών που δέχονται ή έχουν δεχτεί
κακοποίηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση στρες, Ενδοοικογενειακή βία, Κακοποίηση γυναικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
137
Αριθμός σελίδων:
71