Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες στη χρόνια οσφυαλγία σε ασθενείς εξωτερικών ιατρείων: τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311370 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μαγκλάρα Αφροδίτη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Dr Nicolopoulos Konstantinos MD PhD Director at the 3rd Department of Orthopaedic Surgery KAT Hospital University of Athens, Evangelopoulos Dimitrios Stergios MD DrMed PhD 3rd Department of Orthopaedic Surgery KAT Hospital University of Athens, George Chrousos
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες στη χρόνια οσφυαλγία σε ασθενείς εξωτερικών ιατρείων: τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Implementation of interventional programs of stress management in chronic low back pain, in outpatients: A Randomized Controlled Trial.
Περίληψη:
Η διαχείριση του στρες σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία έχει ελάχιστα μελετηθεί.
Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος, με τυχαία σειρά, άτομα τα οποία κατέφθαναν
στα εξωτερικά Ιατρεία της Ορθοπεδικής κλινικής και προέκυπτε σε αυτούς η
διάγνωση της οσφυαλγίας. Μετά από εθελοντική και έγγραφη συγκατάθεσή τους
λάμβαναν μέρος στην Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή. Η διάρκεια παρακολούθησης
των ασθενών αυτών είχε διάρκεια 8 εβδομάδων. Εφάρμοσαν ως τεχνικές διαχείρισης
του στρες τις διαφραγματικές αναπνοές, την προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, τον
καθοδηγούμενο οραματισμό και την αυτογενή εκπαίδευση. Χρησιμοποιήσαμε αυτό-
αναφερόμενες επικυρωμένες μετρήσεις αξιολόγησης του στρες με σκοπό να
αξιολογήσουμε το αντιλαμβανόμενο στρες, τον τρόπο ζωής τους, και τον πόνο.
Επίσης η ομάδα ελέγχου συμπλήρωνε καθημερινό ημερολόγιο πραγματοποίησης των
τεχνικών χαλάρωσης. Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι το
αντιλαμβανόμενο στρες και ο πόνος μειώθηκαν αισθητά μετά το πέρας των 8
εβδομάδων παρέμβασης. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τη διεξαγωγή περισσότερων
μελετών οι οποίες θα ενσωματωθούν σε αντικειμενικότερες εργαστηριακές
μελέτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρες, Διαχείριση του στρες, Οσφυαλγία, Χρόνιοι πόνοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
22

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.