Η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάσει του φύλου τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311507 362 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-25
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μπουμπάρη Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος καθηγητής Οικονομίδης Ιγνάτιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάσει του φύλου τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις
μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα
διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάση του φύλου τους.
Σ’όλους τους ασθενείς, πραγματοποιήθηκε μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία
κόπωσης (CPET) ,σε ένα εργομετρικό ποδήλατο χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο
με προοδευτικά αυξανόμενο έργο. Οι εξεταζόμενοι ασκήθηκαν μέχρι τα συμπτώματα
κόπωσης, το αίσθημα δυσφορίας
στο στήθος ή η δύσπνοια να εμποδίσουν την περαιτέρω εξέταση. Όλοι οι ασθενείς
κατά τη διάρκεια της άσκησης ήταν συνδεδεμένοι με ηλεκτροκαρδιογράφο 12
απαγωγών με αποτέλεσμα την συνεχή καταγραφή του καρδιακού ρυθμού.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης μας καταλήγουμε ότι η δοκιμασία κοπώσεως
είναι σε θέση να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες μέσω της άσκησης για την
παχυσαρκία. Επιβεβαιώσαμε ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με τα τριγλυκερίδια, την
καρδιακή συχνότητα, το επί της εκατό επιτευχθέν φορτίο και την απόλυτη
κατανάλωση οξυγόνου για τον αντρικό πληθυσμό, ενώ για τον γυναικείο πληθυσμό η
παχυσαρκία συσχετίζεται με την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου σε απόλυτη και
σχετική τιμή.
Για τον γενικό πληθυσμό με βάση το ΒΜΙ καταλήγουμε στα εξής:
Η παχυσαρκία συσχετίζεται με τα τριγλυκερίδια και την σχετική προς το σωματικό
βάρος κατανάλωση οξυγόνου.
Τέλος η παχυσαρκία συσχετίζεται με το κάπνισμα μόνο για τις γυναίκες, ενώ το
επιτευχθέν καρδιακό έργο σχετίζεται με το φύλο στο σύνολο του πληθυσμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Παχυσαρκία, Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως, Υπέρταση, Φύλο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
79