Η επίδραση της βισφατίνης στην φωσφορυλίωση του υποδοχέα της ινσουλίνης παρουσία και απουσία ινσουλίνης κατά την ωοθυλακιογένεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311592 367 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-20
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λουτράδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της βισφατίνης στην φωσφορυλίωση του υποδοχέα της ινσουλίνης παρουσία και απουσία ινσουλίνης κατά την ωοθυλακιογένεση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο επιδρά η βισφατίνη στην
φωσφορυλίωση του υποδοχέα της ινσουλίνης κατά την διάρκεια της ωοθυλακιογένεσης
και επιπλέον αν αυτή η επίδραση επηρεάζεται από την παρουσία της ινσουλίνης στο
μέσο καλλιέργειας.
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν θηλυκά ζώα ηλικίας περίπου 12 ημερών, από
τα οποία αφαιρέθηκαν τα ωοθυλάκια από τις 2 ωοθήκες της σπλαγχνικής κοιλότητας.
Τα ωοθυλάκια χωρίστηκαν σε δυο κύριες κατηγορίες, η πρώτη αυξήθηκε παρουσία
ινσουλίνης και η δεύτερη απουσία αυτής. Στις δυο αυτές κατηγορίες, τα κύτταρα
αυξάνονταν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις βισφατίνης, δηλαδή 0ng(μάρτυρας),1ng,
10ng, 50ng, 100ng. Κατά την 12η ημέρα καλλιέργειας συνελέγησαν τα κύτταρα, τα
οποία αποθηκεύτηκαν σε υγρό συντήρησης στους -80°C.Ακολούθησε ανάλυση της
φωσφορυλίωσης του υποδοχέα της ινσουλίνης με την μέθοδο ανάλυσης κατά Western.
Υπήρξε σημαντική αύξηση της φωσφορυλίωσης του υποδοχέα της ινσουλίνης καθώς
αυξανόταν η συγκέντρωση της βισφατίνης, η οποία έφτανε σε ένα μέγιστο σημείο
στα 50ng βισφατίνης και εν συνεχεία το σήμα υποχωρούσε στα 100ng και μάλιστα
έπεφτε πολύ πιο κάτω των 0ng βισφατίνης που αποτελούσαν τον μάρτυρα.
Συμπερασματικά, κατά την ωρίμανση των ωοθυλακίων απαιτείται η παρουσία της
ινσουλίνης, για να μπορέσει να επιδράσει η βισφατίνη στην φωσφορυλίωση του
υποδοχέα της ινσουλίνης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ωοθυλάκιο, Ινσουλίνη, Φωσφορυλίωση, Υποδοχέας, Βισφατίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
114

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.