Η έκφραση του hla-g στα τραχηλικά κύτταρα στην διάρκεια της κύησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311705 259 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Χριστάκης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος , Στεφανίδης Κων/νος,Δρακάκης Πέτρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έκφραση του hla-g στα τραχηλικά κύτταρα στην διάρκεια της κύησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η sHLA-G αποτελεί έναν πιθανό προγνωστικό δείκτη έκβασης
της εγκυμοσύνης. Η μέτρηση της HLA-G στα αποπίπτοντα
τροφοβλαστικά κύτταρα δεν έχει μελετηθεί αρκετά και αποτελεί
ενδιαφέρον πεδίο έρευνας καθότι πιθανώς θα μπορούσε να
συνδυαστεί με τη διαλυτή μορφή ως προγνωστικός δείκτης. Παρότι
δεν καταφέραμε να αναδείξουμε στατιστικά σημαντική
μεταβλητότητα στη μελέτη των επιπέδων της κατά την πρόοδο
από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο, φαίνεται με βάση την p-value
που απομονώσαμε ότι υπάρχει μία τάση σταδιακής ελάττωσης της
έκφρασής της στις φυσιολογικές εγκυμοσύνες (30.85±3.05 vs
32.96±2.15 p=0.071). Πιστεύουμε ότι έχει ενδιαφέρον η επέκταση
της μελέτης σε μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα με στόχο τον
προσδιορισμό της θέσης της στον καθορισμό της έκβασης τόσο
της αρχόμενης, όσο και της προχωρημένης κύησης, καθώς και
στην ανάδειξη των φυσιολογικών τιμών ανά εβδομάδα κύησης,
τουλάχιστον για τα πρώτα δύο τρίμηνα της εγκυμοσύνης.
Λέξεις-κλειδιά:
HLA- g, Τράχηλος, Κύηση, 1ο τριμηνο, Έκβαση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
76
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
76

document.pdf
981 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.