Η μουσική ως συντελεστής αποδυνάμωσης προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311760 419 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-07
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Άννινου Δανάη-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος καθηγητής, Β' Παν. Καρδιολογικής κλινικής, ΑΤΤΙΚΟΝ, Ραλλίδης Λουκιανός
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μουσική ως συντελεστής αποδυνάμωσης προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
M
Περίληψη:
Εισαγωγή :Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο η επιστημονική κοινότητα
στρέφεται στην έρευνα αναγνώρισης της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο νοσημάτων.
Σκοπός: Η σύγκριση των προδιαθεσικών παραγόντων μεταξύ ατόμων του γενικού
πληθυσμού, που επιλέγουν ή όχι ακρόαση μουσικής και έχει ως σκοπό την ανάδειξη
της μουσικής, ως ένα ακόμη παράγοντα βελτίωσης προδιαθεσικών παραγόντων.
Μέθοδος-εργαλεία: Το δείγμα (81 άτομα) προέρχεται από τον γενικό πληθυσμό με
τυχαία δειγματοληψία. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε σε ιδιωτική
Βιβλιοθήκη της Πάτρας από τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2014. Χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε ενότητες: γενικών ερωτήσεων, αυτοεκτίμησης του
Spielberger «state-trait anxiety scale», καταγραφής φυσικής δραστηριότητας,
διατροφής, προδιαθεσικών παραγόντων και κατ’ επιλογήν ακρόαση μουσικής.
Τα εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι: η δοκιμασία
Shapiro-Wilk. Για σύγκριση μέσων τιμών χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία student’s t
test για ανεξάρτητες ομάδες, καθώς και ανάλυση συσχέτισης μέσω του συντελεστή
Pearson’s r (r). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πακέτο STATA 12.0 (College Station, Texas USA) και το MS Excel.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν σημαντικές συσχετίσεις
μεταξύ της ακρόασης μουσικής και των τιμών της χοληστερόλης, HDL χοληστερόλης,
LDL χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, σακχάρου και αρτηριακής πίεσης. Υπήρξε θετική
συσχέτιση, του άγχους, με τα επίπεδα της συστολικής αρτηριακής πίεσης,
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Δεν κατεγράφη συσχέτιση όσον αφορά τον χρόνο
ακρόασης της μουσικής (ρυθμού 60 χτύπων/λεπτό) και τον αριθμό των ημερών
ακρόασης μουσικής την τελευταία εβδομάδα, σε σχέση με τα επίπεδα άγχους (Όλα τα
p>0,05).
Συμπεράσματα: Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της ακρόασης μουσικής και των
καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Η απουσία αποτελεσμάτων συσχετισμού,
ενδεχομένως να οφείλεται στο μικρό δείγμα αλλά και στο ότι το δείγμα δεν ήταν
αντιπροσωπευτικό.
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσική, Πρόληψη, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Άγχος, Τρόπος ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
103, xix

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.