Η σεξουαλική λειτουργία σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311813 305 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-08
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Τάκα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης , Ελένη Πισιμίση, Ιγνάτιος Οικονομίδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σεξουαλική λειτουργία σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η στεφανιαία νόσος οφείλεται στην αθηροσκλήρωση των αγγείων της καρδιάς, των
στεφανιαίων αρτηριών. Η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί όχι μόνον επιπλοκή της
νόσου, αλλά και ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπισή της, καθώς και πρώιμο σύμπτωμα που προοιωνίζει την εμφάνισή της. Η
παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη σεξουαλική λειτουργία ανδρών με
στεφανιαία νόσο.
Εβδομήντα διαδοχικοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο συμπλήρωσαν ένα αξιόπιστο
ερωτηματολόγιο, το "Διεθνή Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας", ενώ καταγράφηκαν
κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα, πληροφορίες για τον τρόπο ζωής τους καθώς και
στοιχεία από το ιατρικό και φαρμακευτικό τους ιστορικό. Οι περισσότεροι
ασθενείς διένυαν την 7η δεκαετία της ζωής τους. Πάνω από τους μισούς ήταν ή
είχαν υπάρξει καπνιστές σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ενώ κατανάλωναν
περιστασιακά αλκοόλ. Πολλοί από αυτούς έπασχαν από υπερλιπιδαιμία ή/και
υπέρταση, ενώ αρκετοί είχαν σακχαρώδη διαβήτη ή κάποιο ιστορικό κάκωσης,
εγχείρησης ή πάθησης που να επηρεάζει το ουροποιογεννητικό τους σύστημα.
Ελάμβαναν περίπου 6 ιδιοσκευάσματα την ημέρα, με συχνότερα τους
αντιλιπιδαιμικούς παράγοντες, τα αντιαιμοπεταλιακά, τους β-αναστολείς και τους
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης.
Με βάση τα αποτελέσματα του "Διεθνή Δείκτη Στυτικής Δυσλειτουργίας" μόνο το ένα
τέταρτο των ασθενών δήλωσε φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία, ενώ το ένα τρίτο
είχαν μέτρια έως σοβαρή δυσλειτουργία. Η μεγάλη ηλικία, η παρουσία σακχαρώδη
διαβήτη και υπέρτασης, η παρουσία παθήσεων, εγχειρήσεων ή κακώσεων του
ουροποιογεννητικού, η χρήση α-αποκλειστών αλλά και το παθολογικό υπερηχογράφημα
των αγγείων τραχήλου φάνηκε να επηρεάζουν σε μικρότερο ή περισσότερο βαθμό τις
διάφορες πλευρές της σεξουαλικής λειτουργίας των ανδρών. Σε μια προσπάθεια
ανίχνευσης των σημαντικότερων ανεξάρτητων παραγόντων που ερμηνεύουν τη στυτική
δυσλειτουργία των ασθενών, αναδείχθηκε σημαντικότερη η δράση του σακχαρώδη
διαβήτη και των παθήσεων του προστάτη και γενικότερα του ουροποιογεννητικού
συστήματος.
Συμπερασματικά η σεξουαλική λειτουργία των ανδρών με στεφανιαία νόσο φαίνεται
να επηρεάζεται δυσμενώς όχι μόνο από την ίδια την πάθηση αλλά και από διάφορους
λιγότερο ή περισσότερο τροποποιήσιμους παράγοντες.
Λέξεις-κλειδιά:
Στεφανιαία νόσος, Στυτική δυσλειτουργία, Υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, Σακχαρώδης διαβήτης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
90