Η σημασία των υψηλών επιπέδων HDL ως προς την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε πρωτοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311840 351 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ηλία Φρειδερίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Επιβλέπων),Τριανταφυλλίδη Ελένη, Φεστερίδου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σημασία των υψηλών επιπέδων HDL ως προς την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε πρωτοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση τυχόν συσχετίσεων μεταξύ
επιπέδων HDL > 70 mg/dl και υποκλινικών βλαβών των οργάνων-στόχων σε
πρωτοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν φαρμακευτική
αγωγή.
Μέθοδοι. Μετρήσαμε την HDL σε 251 πρωτοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς (101
γυναίκες, 150 άνδρες) με πρωτοπαθή υπέρταση, οι οποίοι δεν λάμβαναν
φαρμακευτική αγωγή. Ακολούθως, υπολογίσαμε τους ακόλουθους δείκτες βλάβης
οργάνων- στόχων: καρωτιδομηριαία ταχύτητα του σφυγμικού κύματος,
μικροαλβουμινουρία, δείκτης μάζας αριστερής κοιλίας, στεφανιαία εφεδρεία και
πάχος έσω- μέσου χιτώνα.
Αποτελέσματα. Όσον αφορά στον συνολικό πληθυσμό, 33 ασθενείς (27 γυναίκες, 6
άνδρες) είχαν επίπεδα HDL70 mg/dl. Ακολούθως, ο υπερτασικός πληθυσμός
χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες: Α. άνδρες με HDL70 mg/dl (n= 6), Β. άνδρες με
HDL<70 mg/dl (n= 144), Γ. γυναίκες με HDL70 mg/dl (n= 27), Δ. γυναίκες με
HDL<70 mg/dl (n= 74). Σε ένα μοντέλο που περιελάμβανε ηλικία, ΔΜΣ και συστολική
και διαστολική πίεση αίματος, τα επίπεδα HDL συσχετίζονταν ανεξάρτητα με το ΙΜΤ
στην ομάδα Γ.
Συμπεράσματα. Τα υψηλά επίπεδα HDL (μεταξύ 70 και 100 mg/dl) συσχετίζονται με
την απουσία αθηρωμάτωσης των καρωτίδων σε μεσήλικες γυναίκες με
πρωτοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση, οι οποίες δεν λαμβάνουν φαρμακευτική
αγωγή και συνεπώς, μπορεί να συνεισφέρουν στον υπολογισμό του συνολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου και στον θεραπευτικό σχεδιασμό.
Λέξεις-κλειδιά:
Στεφαναία Νόσος, Αρτηριακή υπέρταση, HDL χοληστερόλη, Ταχύτητα σφυγμικού κύματος, Πάχος έσω- μέσου χιτώνα των καρωτίδων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
x-xii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
xiv, 100

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.