Η συμβολή των δομών ημερήσιας νοσηλείας στην πρόληψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311862 419 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-02
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Πλουμπίδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των δομών ημερήσιας νοσηλείας στην πρόληψη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το ψυχικά υγιές άτομο χρησιμοποιεί το πνευματικό του δυναμικό και τις
δεξιότητές του προκειμένου να εκτελέσει παραγωγικές δραστηριότητες, να συνάψει
ικανοποιητικές σχέσεις, να διαχειριστεί δυσκολίες, να προσαρμοστεί στις αλλαγές
και να συνεισφέρει στην κοινωνία.
Η ψυχική ασθένεια επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα του ατόμου και
τη σωματική του υγεία και οδηγεί σε καταστάσεις όπου οι δεξιότητες που έχουν
αποκτηθεί, χάνονται. Η επίδραση των ψυχιατρικών διαταραχών αφορά τόσο στον ίδιο
τον πάσχοντα και στην οικογένειά του όσο και στην κοινωνία. Οι προκαταλήψεις
και τα στερεότυπα που δημιουργούνται εις βάρος του ατόμου που νοσεί
διαστρεβλώνουν περαιτέρω την εικόνα του εαυτού του, μειώνουν την αυτοπεποίθησή
του και υποβαθμίζουν την κοινωνική του υπόσταση και την ποιότητα της ζωής του.
Η ψυχιατρική αποκατάσταση παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών που βοηθούν τα άτομα με
ψυχιατρική διαταραχή να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται
για να ζήσουν, να μάθουν και να εργαστούν στην κοινωνία, όσο πιο ανεξάρτητα
γίνεται και με τη μικρότερη επίδραση των συμπτωμάτων της νόσου. Αυτή η
μεταβατική φάση της αποκατάστασης καλύπτεται με τη μορφή της μερικής νοσηλείας,
είτε στο νοσοκομείο ημέρας ή νύχτας, είτε στο κέντρο ημέρας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη συμβολή των μονάδων μερικής νοσηλείας
στην πρόληψη των υποτροπών των ψυχιατρικών διαταραχών. Σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη βιβλιογραφική έρευνα, η προληπτική παρέμβαση των δομών μερικής
νοσηλείας έγκειται στην ελαχιστοποίηση των παραγόντων που ενοχοποιούνται για
εμφάνιση υποτροπής και στην ενίσχυση ή διατήρηση των παραγόντων που επηρεάζουν
θετικά την ψυχική υγεία.
Η συμβολή των νοσοκομείων και κέντρων ημέρας στην πρόληψη της υποτροπής
φαίνεται να σχετίζεται με τους θεραπευτικούς παράγοντες της μερικής νοσηλείας
οι οποίοι απορρέουν τόσο από τις αρχές που διέπουν τα θεραπευτικά προγράμματα
όσο και από τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται να πραγματοποιηθεί προκειμένου να διερευνηθεί
εκτενέστερα ο τρόπος με τον οποίο τα αποκαταστασιακά προγράμματα περιορίζουν
τους παράγοντες που αποτελούν υψηλό κίνδυνο για υποτροπές και πώς όλο αυτό
μεγιστοποιεί την πιθανότητα πρόληψης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχική υγεία, Ημερήσια νοσηλεία, Πρόληψη, Ψυχιατρικές διαταραχές, Ψυχιατρική αποκατάσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
57

document.pdf
492 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.