Η χρήση των metabolomics στην in vitro γονιμοποίηση για την ανάπτυξη εμβρύων και τη σχέση τους με το γενετικό προφίλ των γυναικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311941 426 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-18
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Τιμοθέου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Λουτράδης Δημήτριος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση των metabolomics στην in vitro γονιμοποίηση για την ανάπτυξη εμβρύων και τη σχέση τους με το γενετικό προφίλ των γυναικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση της μεθόδου metabolomics με τον έλεγχο των
εμβρύων από εμβρυολόγο, καθώς και η συσχέτιση του πολυμορφισμού Ser680Asn του
γονιδίου του υποδοχέα FSH καθώς και των πολυμορφισμών PvuII και Rsal των
γονιδίων ESR1 και ESR2 των οιστρογονικών υποδοχέων ΕRα και ERβ σε συνάρτηση με
την αξιολόγηση της μορφολογίας των εμβρύων, μέσω metabolomics, των γυναικών
που συμμετέχουν σε πρωτόκολλα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία δυο εργαστηρίων εξωσωματικής
γονιμοποίησης. Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών προσήλθαν 53 γυναίκες όπου έγινε
ο ορμονολογικός έλεγχος, όλη η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και η
λήψη αίματος. Στο εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου
Αλεξάνδρα έγινε η ανίχνευση πολυμορφισμών στα γονίδια των οιστρογονικών
υποδοχέων και του υποδοχέα της FSH.

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων του μηχανήματος metabolomics με τα
μορφολογικά κριτήρια αξιολόγησης του εμβρυολόγου ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο
υπάρχει συμφωνία. Το ποσοστό συμφωνίας ήταν μεγάλο, περίπου 70% ενώ υπήρχε
ασυμφωνία στο 30% των περιπτώσεων. Η συσκευή αξιολόγησε ως “καλής ποιότητας
έμβρυα” περισσότερα έμβρυα σε σχέση με τον εμβρυολόγο. Στην προσπάθεια να
προσδιοριστεί πού διαφωνούν και πού συμφωνούν οι δύο μέθοδοι (αξιολόγηση
εμβρυολόγου και μηχανήματος) οι μέθοδοι ελέγχθηκαν με βάση το αποτέλεσμα,
δηλαδή την επίτευξη ή όχι κύησης. Έτσι, σε ότι αφορά τα ποσοστά ψευδώς θετικών
αποτελεσμάτων του μηχανήματος και του εμβρυολόγου, αυτά προκύπτουν 43.4% και
28.3% αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων είναι ίδια
στις δύο μεθόδους (3.8%).
Στη συνέχεια ελέγχθηκε η συσχέτιση των τιμών metabolomics με τους διαφορετικούς
γονότυπους για κάθε ένα από τα 3 μελετώμενα γονίδια. Δεν παρατηρήθηκε
συσχετισμός μεταξύ των πολυμορφισμών για τα γονίδια ESR1, ESR2, FSHR και των
τιμών metabolomics των εμβρύων. Ο κάθε ένας από τους δύο αυτούς δείκτες
αποτελεί κριτήριο για την έκβαση μιάς κύησης που όμως δεν σχετίζεται με τον
άλλο. Οι πολυμορφισμοί διαδραματίζουν ρόλο για την πρόγνωση της απάντησης στην
ωοθηκική διέγερση, ενώ τα metabolomics παίζουν ρόλο στην επιλογή βιώσιμων
εμβρύων.
Λέξεις-κλειδιά:
Metabolomics, Πολυμορφισμοί, ESR1, FSHR, ESR2
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
130

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.