Θεραπεία αρρυθμιών στην περίοδο μετά την αναζωογόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311974 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-06-09
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Καπίρης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Λίλα Παπαδημητρίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεραπεία αρρυθμιών στην περίοδο μετά την αναζωογόνηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Therapy of arrhythmias during the post resuscitation period: A systematic review.
Περίληψη:
ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Το σύνδρομο στην περίοδο μετά την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση(ή
την καρδιακή ανακοπή) αποτελεί ένα πεδίο της ιατρικής κατάλληλο για κλινικές
έρευνες θεραπειών οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για να
βελτιώσουν τις εκβάσεις των ασθενών που αναζωογονήθηκαν μετά από ανακοπή.
Εντούτοις, υπάρχουν κενά στη γνώση τα οποία αναμένουν να πληρωθούν.
ΣΚΟΠΟΙ: Να διεξαχθεί μία συστηματική ανασκόπηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων
των αρρυθμιών που ακολουθούν την περίοδο μετά την ανάκτηση της αυτόματης
κυκλοφορίας.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: Πραγματοποιήσαμε μία διεξοδική έρευνα άρθρων στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Ταυτοποιήσαμε γράμματα, πειραματικές,
προοπτικές ή αναδρομικές κοορτικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης δεικτών-
ελέγχου, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και συνδυασμούς όπως in-hospital or
out-of-hospital cardiac or heart arrest, after cardiopulmonary resuscitation,
post-cardiac arrest syndrome or arrest or period or phase, post-cardiac arrest
care or cure or treatment or therapy.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Διερευνήσαμε όλες τις διαθέσιμες μελέτες σε ανθρώπους και
πειραματόζωα από το 2012 έως το 2015, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να
επιλύσουν το πρόβλημα των αρρυθμιών μετά την επιτυχή αναζωογόνηση.
Ανασκοπήσεις, άρθρα μη γραμμένα στα αγγλικά και θεραπευτικές παρεμβάσεις πριν ή
κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης αποκλείστηκαν.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ: Δύο ερευνητές εργάστηκαν ανεξάρτητα για την
εκτίμηση της ποιότητας και την εξαγωγή των δεδομένων.
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έρευνα απέδωσε 103 πιθανές μελέτες για περαιτέρω
αξιολόγηση. Τριάντα τέσσερις από αυτές πλήρωσαν τα κριτήρια εισαγωγής, από τις
οποίες 13 ήταν πειραματικές/τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, 8 προοπτικές
κοορτικές μελέτες, 11 αναδρομικές κοορτικές μελέτες, 1 μελέτη παρατήρησης
δεικτών-ελέγχου και 1 γράμμα. Το κύριό μας έρευνα είναι η ετερογένεια στην
επιλογή και την αναφορά των αποτελεσμάτων, που περιόρισε τα δεδομένα και
επομένως τις ασφαλείς οδηγίες για κάθε θεραπεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ: Επί του παρόντος υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία των
διαθέσιμων θεραπειών. Υφίσταται η ανάγκη για περαιτέρω κλινική έρευνα πάνω στο
αντικείμενο.
Λέξεις-κλειδιά:
Αρρυθμίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
62

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.