Θεραπεία υπερκοιλιακών ταχυκαρδίων με κατάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311987 379 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-15
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κοτσισέφσκα Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Δαγρές (Επιβλέπων), Ιωάννης Λεκάκης, Δημήτρης Καρατζάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεραπεία υπερκοιλιακών ταχυκαρδίων με κατάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Παροξυσμική Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία (ΠΥΤ) είναι συχνό κλινικό
πρόβλημα. Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος (ΗΦΕ) και κατάλυση (Ablation) των
υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών είναι μία διαδικασία με ένα υψηλό ποσοστό άμεσης και
μακροχρόνιας επιτυχίας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί για τις υπερκοιλιακές
ταχυκαρδίες η διαγνωστική αξία του ΗΦΕ, η κατάλυση ως αποτελεσματική θεραπεία
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με ΠΥΤ που παραπέμφθηκαν σε
μεγάλο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάσθηκαν 76 ασθενείς, 40 άνδρες και 36 γυναίκες, μέσης
ηλικίας 51,55±14,19 ετών που υποβλήθηκαν σε μελέτη για την διάγνωση και
ανεύρεση του μηχανισμού της αρρυθμίας. Εκτιμήθηκαν ασθενείς με συμπτωματική ΠΥΤ
που υποβλήθηκαν σε θεραπεία κατάλυσης με ραδιοσυχνότητες (RF-Ablation). Επίσης
εκτιμήθηκε μετά την θεραπεία η ποιότητα ζωής των ασθενών (τηλεφωνική
επικοινωνία και ερωτηματολόγια).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 43 ασθενείς (56,57%) διαγνώστηκε Υπερκοιλιακή
Ταχυκαρδία από επανείσοδο στον Κολποκοιλιακό Κόμβο (AVNRT), σε 8 ασθενείς
(10,52%) Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία από επανείσοδο σε παρακαμπτήριο δεμάτιο
(AVRT), σε έναν ασθενή (1,31%) Κολπική Ταχυκαρδία, σε 14 ασθενείς (18,42%)
Κολπικός Πτερυγισμός, σε 3 ασθενείς (3,94%) Κολπική Μαρμαρυγή και σε έναν
ασθενή (1,31%) Κολπική Μαρμαρυγή με σύνδρομο προδιεγέρσεως λόγο
παραπληρωματικού δεματίου (WPW). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία
κατάλυσης με ραδιοσυχνότητες (RF-Ablation) στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Σε 73
ασθενείς (93,42%)η κατάλυση ήταν επιτυχής και σε 3 ασθενείς (3,94%) ανεπιτυχής
. Σε μια μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών υποτροπίασαν 8 ασθενείς (10,52%)
με νέα ταχυκαρδία, ενώ στην ερώτηση εάν η αρχική κατάσταση βελτιώθηκε οι 68
ασθενείς (78,94%) απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ και οι 59 ασθενείς (77,63%) θα
το ξαναέκαναν σε κάθε περίπτωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ηλεκτροφυσιολογικη μελέτη αποτελεί μία αποτελεσματική προσέγγιση
για τις Υπερκοιλιακές Ταχυκαρδίες. Επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης
θεραπείας (σε αυτήν τη μελέτη την κατάλυση με ραδιοσυχνότητες), περιορίζει τις
κρίσεις των ταχυαρρυθμιών , τις υποτροπές τους και βελτιώνει την ποιότητα ζωής
των ασθενών.
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9-12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
68

document.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.